Forslag til dagsorden 18. juni 2020

Forslag til dagsorden for styremøte torsdag 18. juni 2020 i Amnesty International i Norge.
Publisert: 12. jun 2020, kl. 16:43 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:19

Sted: Amnesty International i Norge, Grensen 3, Oslo

Tidsrom: 16:00-20:00

SAK 47/2020 Dagsorden V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 48/2020 Protokollsaker V
Sakspapirer fra generalsekretæren

SAK 49/2020 Kommende styresaker O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 50/2020 Generalsekretærens orientering O
Muntlig orientering v/generalsekretæren

SAK 51/2020 Landsmøte 2020 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 52/2020Statusrapport for prosjektet «Styrking av AI Norges arbeid med aktivisme i regionene» O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 53/2020 Forprosjekt – ny CRM-løsning for Amnesty i Norge V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 54/2020 Status økonomi O
Muntlig orientering v/økonomi- og administrasjonssjef

SAK 55/2020 Den finansielle situasjonen ved det internasjonale sekretariatet V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 56/2020 HMS-rapport 2020 O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 57/2020 Midtveisrapport Ungarnsamarbeidet O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 58/2020 Global Assembly forberedelser O
Muntlig orientering v/generalsekretæren

SAK 59/2020 Styrets orientering O

SAK 60/2020 Eventuelt

Styrets alenetid