Forslag til dagsorden 18. februar 2021

Forslag til dagsorden for styremøte torsdag 18. februar 2021 i Amnesty International i Norge.
Publisert: 11. Feb 2021, kl. 18:58 | Sist oppdatert: 11. Feb 2021, kl. 19:16

SAK 1/2021 Dagsorden V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 2/2021 Protokollsaker V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 3/2021 Kommende styresaker O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 4/2021 Generalsekretærens orientering O
Muntlig orientering v/generalsekretæren

SAK 5/2021 Vedtaksforslag om urfolks rettigheter O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 6/2021 Risikoanalyse av AI Norges IT-sikkerhet O
Muntlig orientering v/IT-sjef

SAK 7/2021 Årsrapport mål- og handlingsplan 2020 O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 8/2021 Foreløpig regnskap 2020 O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 9/2021 Status økonomi pr januar O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 10/2021 Nytt CRM- og økonomisystem V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 11/2021 Utkast til internasjonal strategi O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 12/2021 Utkast til strategi for Amnesty International i Norge
2022-2030 V

Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 13/2021 Program for Landsmøte 2021 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 14/2021 Styrets orientering

SAK 15/2021 Eventuelt

Styrets alenetid