Forslag til dagsorden 17. mars 2022

Forslag til dagsorden for styremøtet torsdag 17. mars 2022 i Amnesty International i Norge
Publisert: 14. Apr 2022, kl. 19:56 | Sist oppdatert: 14. Apr 2022, kl. 20:06

Sted: Amnesty International Norge, Grensen 3, 0159 Oslo

Tidsrom: 16:00-20:00

SAK 14/2022 Dagsorden V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 15/2022 Protokollsaker V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 16/2022 Kommende styresaker O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 17/2022 Årsregnskap 2021 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 18/2022 Søknad til Prosjektfondet V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 19/2022 Søknad om nytt prosjekt mellom AI Norge og AI Ungarn V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 20/2022 AI Norges arbeid knyttet til invasjonen av Ukraina O
Muntlig orientering ved generalsekretæren

SAK 21/2022 Orientering om lansering av nytt CRM-prosjekt O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 22/2022 Orientering om AI Norges mangfoldprosjekt O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 23/2022 Generalsekretærens orientering O
Muntlig orientering ved generalsekretæren

SAK 24/2022 Status økonomi pr februar O
Muntlig orientering ved økonomi- og administrasjonssjef

SAK 25a/2022 Landsmøtet 2022: Program V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 25b/2022 Landsmøtet 2022: utkast til styrets landsmøteberetning 2021-2022 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 25c/2022 Landsmøtet 2022: vedtaksforslag fra medlemmer V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 25d/2022 Landsmøtet 2022: utkast til sakspapir arbeidsgruppe økonomi V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 25e/2022 Landsmøtet 2022: utkast til sakspapir arbeidsgruppe menneskerettigheter V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 25f/2022 Landsmøtet 2022: utkast til sakspapir arbeidsgruppe organisasjon & policy V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 25g/2022 Landsmøtet 2022: Global Assembly-saker på landsmøtet V
Sakspapir fra styreleder

SAK 25h/2022 Landsmøtet 2022: styrets oppgaver under landsmøtet V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 26/2022 Amnestyprisen 2022 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 27/2022 Forberedelser til Regional Forum O
Muntlig orientering ved styreleder

SAK 28/2022 Styrets orientering

SAK 29/2022 Eventuelt

Styrets alenetid