Forslag til dagsorden 17. mars 2020

Forslag til dagsorden for styremøte tirsdag 17. mars 2020 i Amnesty International i Norge.
Publisert: 11. Mar 2020, kl. 08:50 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:08

Sted: Amnesty International i Norge, Grensen 3, Oslo

Tidsrom: 16:00-20:00

SAK 18/2020 Dagsorden V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 19/2020 Protokollsaker V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 20/2020 Kommende styresaker O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 21/2020 Generalsekretærens orientering O
Muntlig orientering v/generalsekretæren

SAK 22/2020 Årsregnskap 2019 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 23/2020 Status økonomi O
Muntlig orientering v/økonomi- og administrasjonssjef

SAK 24/2020 Offisielt innspill til utkast på internasjonal strategi V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 25/2020 Amnesty i Norges strategi 2021-2028 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 26/2020 Styrking av AI Norges arbeid med aktivisme i regionene V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 27/2020 Korona-situasjonen tilknyttet daglig drift og landsmøtet V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 28/2020 Vedtaksforslag fra medlemmer V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 29/2020 Utkast til styrets beretning til landsmøtet V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 30/2020 Utkast til sakspapir til arbeidsgruppe økonomi V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 31/2020 Utkast til sakspapir til arbeidsgruppe organisasjon V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 32/2020 Styrets oppgaver under landsmøtet V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 33/2020 Forberedelser til regionalt forum O
Muntlig orientering v/styreleder

SAK 34/2020 Avstemning over nedstemt GA motion V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 35/2020 Styrets orientering O

SAK 36/2020 Eventuelt

Styrets alenetid