Forslag til dagsorden 17. juni 2022

Forslag til dagsorden for styremøte fredag 17. juni 2022 i Amnesty International i Norge
Publisert: 30. jun 2022, kl. 08:54 | Sist oppdatert: 30. jun 2022, kl. 09:08

Sted: Grensen 3, 0159 Oslo

Tidsrom: 16:00-20:00

SAK 44/2022 Dagsorden V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 45/2022 Protokollsaker V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 46/2022 Kommende styresaker O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 47/2022 Rapport om AI Norges mangfoldprosjekt V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 48/2022 Status for likestilling og ikke-diskriminering i AI Norge V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 49/2022 AI Norges arbeid med klima og menneskerettigheter O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 50/2022 Orientering om lansering av nytt CRM-prosjekt O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 51/2022 AI Norges Prosjektfond V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 52/2022 Oppfølging av SAK 40/2022 Forslag om bevilgning fra Prosjektfondet til Amnestys krisefond V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 532022 Generalsekretærens orientering O
Muntlig orientering ved generalsekretæren

SAK 54/2022 Status økonomi pr mai O
Muntlig orientering ved økonomi- og administrasjonssjef

SAK 55/2022 Oppsummering av Landsmøtet 2022 O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 56/2022 Landsmøtet 2023: sted og dato V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 57/2022 Forberedelser til Global Assembly 2022 O
Sakspapir fra styreleder

SAK 58/2022 Styrets orientering

SAK 59/2022 Eventuelt

Styrets alenetid