Forslag til dagsorden 17. februar 2022

Forslag til dagsorden for styremøtet torsdag 17. februar 2022 i Amnesty International i Norge.
Publisert: 22. Feb 2022, kl. 07:01 | Sist oppdatert: 22. Feb 2022, kl. 07:09

Sted: Amnesty International Norge, Grensen 3, 0159 Oslo
Tidsrom: 16:00-20:00

SAK 1/2022 Dagsorden V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 2/2022 Protokollsaker V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 3/2022 Kommende styresaker O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 4/2022 Søknad til Prosjektfondet om Pusteromsby V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 5/2022 Søknad om nytt prosjekt mellom AI Norge og AI Ungarn V
(saken ble utsatt til neste styremøte)

SAK 6/2022 Forslag til endring av økonomiske retningslinjer for AIN-grupper V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 7/2022 Generalsekretærens orientering O
Muntlig orientering ved generalsekretæren

SAK 8/2022 Årsrapport 2021 O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 9/2022 Foreløpig regnskap 2021 O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 10/2022 Risk register 2022 O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 11/2022 Ordstyrere til landsmøtet 2022 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 12/2022 Styrets orientering

SAK 13/2022 Eventuelt

Styrets alenetid