Forslag til dagsorden 17. desember 2020

Forslag til dagsorden for styremøte torsdag 17. desember 2020 i Amnesty International i Norge.
Publisert: 9. Feb 2021, kl. 16:02 | Sist oppdatert: 9. Feb 2021, kl. 16:12

Sted: Digitalt styremøte på Teams.

Tidsrom: 16:00-20:00

SAK 108/2020 Dagsorden V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 109/2020 Protokollsaker V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 110/2020 Kommende styresaker O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 111/2020 Generalsekretærens orientering O
Muntlig orientering v/generalsekretæren

SAK 112/2020 Status økonomi pr november O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 113/2020 AI Norges Brand Story V
Sakspapirer fra generalsekretæren

SAK 114/2020 Handlingsplan 2021 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 115/2020 Budsjett 2021 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 116/2020 Risk register 2021 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 117/2020 Evaluering av nettsidene O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 118/2020 Møter i organisasjonen 2021 O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 119/2020 Landsmøte 2021 – Landsmøtets referansegruppe
i planleggingsprosessen V

Sakspapirer fra generalsekretæren

SAK 120/2020 Diskusjonsnotat om AI Norges arbeid for mangfold
i organisasjonen O

Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 121/2020 Tilslutning til anti-rasistisk plattform V
Sakspapirer fra generalsekretæren

SAK 122/2020 Inspire Change 2021 V
Sakspapirer fra generalsekretæren

SAK 123/2020 Frivillig bidrag til det internasjonale sekretariatet V
Sakspapirer fra generalsekretæren

SAK 124/2020 Styrets orientering

SAK 125/2020 Eventuelt

Styrets alenetid