Forslag til dagsorden 16. september 2021

Forslag til dagsorden for styremøte torsdag 16. september 2021 i Amnesty International i Norge.
Publisert: 23. sep 2021, kl. 11:50 | Sist oppdatert: 23. sep 2021, kl. 11:59

Sted: MESH, Møllergata 6, 0179 Oslo

Tidsrom: 16:00-20:00

SAK 56/2021 Dagsorden V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 57/2021 Protokollsaker V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 58/2021 Protokoll fra ekstraordinært styremøte 3. juni V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 59/2021 Kommende styresaker O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 60/2021 Status AI Norges samarbeid med AI Ungarn O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 61/2021 Generalsekretærens orientering O
Muntlig orientering ved generalsekretæren

SAK 62/2021 Statusrapport CRM-prosjekt O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 63/2021 Status implementering av AI Norges merkevareplattform O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 64/2021 Status økonomi pr juli O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 65/2021 Andre kvartalsregnskap 2021 O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 66/2021 Andre kvartalsrapport 2021 O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 67/2021 Orientering fra Global Assembly O
Muntlig orientering ved styreleder og generalsekretæren

SAK 68/2021 Styrets orientering O

SAK 69/2021 Eventuelt

Styrets alenetid