Forslag til dagsorden 16. oktober 2020

Forslag til dagsorden for styremøte fredag 16. oktober 2020 i Amnesty International i Norge.
Publisert: 4. nov 2020, kl. 11:09 | Sist oppdatert: 4. nov 2020, kl. 11:24

Sted: Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15, Gardermoen

Tidsrom: 16:00-20:00

SAK 79/2020 Dagsorden V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 80/2020 Protokollsaker V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 81/2020 Kommende styresaker O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 82/2020 Generalsekretærens orientering O
Muntlig orientering v/generalsekretæren

SAK 83/2020 Kvartalsrapport – tredje kvartal O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 84/2020 Status økonomi pr september O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 85/2020Målsettinger i prosjektet «Styrking av AI Norges arbeid med aktivisme i regionene» V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 86/2020 Ekstern gjennomgang av prosjektet
store givere og næringsliv V

Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 87/2020 Forberedelser til Landsmøte O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 88/2020 Styrets orientering O

SAK 89/2020 Eventuelt

Styrets alenetid