Forslag til dagsorden 16. feb 2019

Forslag til dagsorden for styremøtet i Amnesty International i Norge lørdag 16. februar 2019.
Publisert: 8. Feb 2019, kl. 15:26 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:08

Sted: OsloMet kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 0167 Oslo
Tidsrom: 10.00-14.30

SAK 1/2019 Dagsorden V Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 2/2019 Protokollsaker V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 3/2019 Kommende styresaker O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 4/2019 Generalsekretærens orientering O
Muntlig orientering v/generalsekretæren

SAK 5/2019 Årsrapport 2018 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 6/2019 Foreløpig regnskap 2018 O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 7/2019 Strategiprosess O
Muntlig orientering v/generalsekretæren

SAK 8/2019 Mandat for prosjekt til arbeidsgruppe organisasjon V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 9/2019 Evaluering av landsmøtet O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 10/2019 Amnesty i Finlands utkast til vedtaksforslag til Global Assembly 2019 V
Sakspapir fra internasjonalt utvalg

SAK 11/2019 Styrets orientering O
Sakspapir fra styreleder

SAK 12/2019 Eventuelt

Styrets alenetid