Forslag til dagsorden 16. desember 2021

Forslag til dagsorden for styremøte torsdag 16. desember 2021 i Amnesty International i Norge.
Publisert: 29. des 2021, kl. 08:53 | Sist oppdatert: 29. des 2021, kl. 09:11

Sted: digitalt på Teams

Tidsrom: 16:00-20:00

SAK 85/2021 Dagsorden V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 86/2021 Protokollsaker V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 87/2021 Kommende styresaker O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 88/2021 HMS-rapport 2021 O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 89/2021 Generalsekretærens orientering O
Muntlig orientering ved generalsekretæren

SAK 90/2021 Status CRM-prosjekt/økonomi O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 91/2021 Inngåelse av avtale om gratis leie av kontorer V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 92/2021 Status økonomi pr november O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 93/2021 Budsjett 2022 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 94/2021 Budsjett for landsmøte 2022 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 95/2021 Mål- og handlingsplan 2022 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 96/2021 Møter i organisasjonen i 2022 O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 97/2021 Datoer for styremøter i 2022 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 98/2021 Styrets egenevaluering 2021 O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 99/2021 Status Organisasjonsutvalgets arbeid med økt medlemsdeltakelse V
Sakspapir fra Organisasjonsutvalget

SAK 100/2021 Styrets orientering

SAK 101/2021 Eventuelt

Styrets alenetid