Forslag til dagsorden 14. september 2019

Forslag til dagsorden for styremøtet i Amnesty International i Norge lørdag 14. september 2019.
Publisert: 9. sep 2019, kl. 08:33 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:08

Sted: Amnesty International, Peter Benenson House, 1 Easton Street, London, England

Tidsrom: 09.00-13:30

SAK 51/2019 Dagsorden V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 52/2019 Protokollsaker V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 53/2019 Kommende styresaker O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 54/2019 Generalsekretærens orientering O
Muntlig orientering v/generalsekretæren

SAK 55/2019 Kvartalsrapport handlingsplan – andre kvartal O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 56/2019 Kvartalsrapport økonomi – andre kvartal O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 57/2019 Næringsliv og store givere O
Muntlig orientering v/markedssjef

SAK 58/2019 Nasjonal brandprosess D
Muntlig orientering v/markedssjef

SAK 59/2019 Amnestyprisen V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 60/2019 Tilbakemeldinger fra Global Assembly O
Muntlig orientering v/styreleder

SAK 61/2019 Amnesty for alle over alt oppdatering O
Muntlig orientering v/arbeidsgruppen

SAK 62/2019 Styrets orientering O

SAK 63/2019 Eventuelt

Styrets alenetid