FORSLAG TIL DAGSORDEN 14. SEPT 2018

Forslag til dagsorden styremøte fredag 14. september i Amnesty International i Norge.
Publisert: 19. okt 2018, kl. 13:26 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:02

Sted: Amnesty International i Norge, Grensen 3, Oslo
Tidsrom: 15.00-19.00

SAK 42/2018 Dagsorden V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 43/2018 Protokollsaker V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 44/2018 Kommende styresaker O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 45/2018 Generalsekretærens orientering O
Muntlig orientering v/generalsekretæren

SAK 46/2018 Kvartalsrapport handlingsplan – andre kvartal O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 47/2018 Status økonomi – andre kvartal / O
Status økonomi pr august
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 48/2018 HMS-rapport O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 49a/2018 Utkast styrets beretning 2016-2018 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 49b/2018 Utkast til sakspapir arbeidsgruppe økonomi V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 49c/2018 Utkast til sakspapir arbeidsgruppe organisasjon V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 49d/2018 Vedtektsendringssak til landsmøtet V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 49e/2018 Program for landsmøtet V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 49f/2018 Ordstyrere til landsmøtet V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 49g/2018 Styrets oppgaver under landsmøtet V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 49h/2018 Amnestyprisen 2018 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 50/2018 Søknad til prosjektfondet V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 51/2018 Tilbakemeldinger fra Global Assembly O
Muntlig orientering v/styreleder

SAK 52/2018 Styrets orientering

SAK 53/2018 Eventuelt

Styrets alenetid