Forslag til dagsorden 14. desember

Forslag til dagsorden for styremøtet i Amnesty International i Norge fredag 14. desember 2018.
Publisert: 7. des 2018, kl. 12:50 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:08

Sted: Kurs- og konferansesenteret ved OsloMet, Oslo
Tidsrom: 14.00-19.00

SAK 65/2018 Dagsorden V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 66/2018 Protokollsaker V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 67/2018 Kommende styresaker og datoer for styremøter V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 68/2018 Generalsekretærens orientering O
Muntlig orientering v/generalsekretæren

SAK 69/2018 Status økonomi O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 70/2018 Økonomisk forespørsel fra London V
Muntlig orientering v/generalsekretæren

SAK 71/2018 Mål- og handlingsplan 2019 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 72/2018 Budsjettforslag 2019 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 73/2018 Risk register 2019 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 74/2018 Møteplasser i organisasjonen 2019 D
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 75/2018 Innspill til policy utkast om narkotikakontroll og menneskerettigheter V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 76/2018 Styrets utvalg V
Muntlig orientering v/styreleder

SAK 77/2018 Styrets orientering O

SAK 78/2018 Eventuelt

Styrets alenetid