Forslag til dagsorden 13. november 2020

Forslag til dagsorden for styremøte fredag 13. november 2020 i Amnesty International i Norge
Publisert: 10. nov 2020, kl. 15:31 | Sist oppdatert: 10. nov 2020, kl. 15:48

Sted: Digitalt styremøte på Teams

Tidsrom: 16:00-20:00

SAK 90/2020 Dagsorden V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 91/2020 Protokollsaker O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 92/2020 Kommende styresaker O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 93/2020 Styrearbeid i AI Norge O
Muntlig orientering v/styreleder

SAK 94/2020 Styrets rolle og ansvar O
Muntlig orientering v/revisjonsselskapet

SAK 95/2020 Generalsekretærens orientering O
Muntlig orientering v/generalsekretæren

SAK 96/2020 Status økonomi pr oktober O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 97/2020 Presentasjon av AI Norges KPIer O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 98/2020 Ramme for handlingsplan 2021 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 99/2020 Presentasjon av AI Norges Brand Story V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 100/2020 Forslag om AI Norges arbeid mot politivold i USA V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 101/2020 Forlag til AI Norges arbeid mot rasisme i Norge V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 102/2020 Diskusjonsnotat om AI Norges arbeid for mangfold
i organisasjonen O

Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 103/2020 Orientering om Global Assembly O
Muntlig orientering v/styreleder

SAK 104/2020 Forberedelse til Landsmøte 2021 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 105/2020 Datoer for styremøter 2021 V
Muntlig orientering v/styreleder

SAK 106/2020 Styrets orientering

SAK 107/2020 Eventuelt

Styrets alenetid