Forslag til dagsorden 12. desember 2019

Forslag til dagsorden for styremøte torsdag 12. desember 2019 i Amnesty International i Norge.
Publisert: 9. des 2019, kl. 08:34 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:08

Sted: Amnesty International i Norge, Grensen 3, Oslo

Tidsrom: 16:00-20:00

SAK 83/2019 Dagsorden V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 84/2019 Protokollsaker V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 85/2019 Kommende styresaker og møtedatoer 2020 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 86/2019 Generalsekretærens orientering O
Muntlig orientering v/generalsekretæren

SAK 87/2019 Innspill til “direction of travel” for ny internasjonal strategi V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 88/2019 Brand- og posisjoneringsplattform V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 89/2019 Kontrakt Face2Face V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 90/2019 Handlingsplan 2020 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 91/2019 Budsjett 2020 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 92/2019 Status økonomi O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 93/2019 Risk register 2020 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 94/2019 Strategiprosess fremover O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 95/2019 Søknad til prosjektfondet – Idil Eser V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 96/2019 Søknad til prosjektfondet – AI Ungarn V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 97/2019 Søknad til prosjektfondet – frivillig bidrag til IS V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 98/2019 Møter i organisasjonen i 2020 O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 99/2019 Styrets orientering O

SAK 100/2019 Eventuelt

Styrets alenetid