Forslag til dagsorden 10. september 2020

Forslag til dagsorden for styremøte torsdag 10. september. 2020 i Amnesty International i Norge.
Publisert: 4. sep 2020, kl. 13:52 | Sist oppdatert: 10. sep 2020, kl. 11:32

Sted: Amnesty International i Norge, Grensen 3, Oslo

Tidsrom: 16:00-20:00

SAK 61/2020 Dagsorden V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 62/2020 Protokollsaker V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 63/2020 Kommende styresaker O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 64/2020 Generalsekretærens orientering O
Muntlig orientering v/generalsekretæren

SAK 65/2020 Kvartalsrapport – andre kvartal O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 66/2020 Status økonomi pr juli O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 67/2020 Avholdelse av medlemarrangementer V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 68/2020 Amnesty i Norges interim strategi 2021-22 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 69/2020 Program for digitalt landsmøte 2020 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 70/2020 Utkast til styrets beretning til landsmøtet V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 71/2020 Utkast til sakspapirer til arbeidsgruppe økonomi V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 72/2020 Utkast til sakspapirer til arbeidsgruppe organisasjon V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 73/2020 Utkast til sakspapirer til arbeidsgruppe menneskerettigheter V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 74/2020 Ordstyrere til landsmøtet V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 75/2020 Vedtaksforslag fra medlemmer V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 76/2020 Global Assembly forberedelser O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 77/2020 Styrets orientering O

SAK 78/2020 Eventuelt

Styrets alenetid