Slik lager du en god agenda

En agenda er en plan for møtet. Det er viktig med agenda fordi hele gruppa skal være informert planen, og det skaper en god struktur og tydelig hensikt med møtet.
Publisert: 11. okt 2018, kl. 17:34 | Sist oppdatert: 8. Apr 2024, kl. 14:23
← tilbake til verktøykassa

ENGLISH

Hvem er ansvarlig for agendaen?

Hvis gruppen har en sekretær er den ansvarlig for å hente inn innspill til agendaen. Det gjør sekretæren ved å spørre gruppa om de har noe å spille inn i forkant, og ved å få planene for møtet fra leder/ nestleder. Sekretæren skriver så agenda og deler den med resten av gruppa et par dager i forkant av gruppemøter (på epost, i lukket Facebook-gruppe og lignende). Hvis gruppen ikke har en sekretær gjøres dette av leder eller nestleder.

Hva skal stå i agendaen?

 • Sted og tidspunkt
 • Punkter/ tema/ hensikten med møtet. Dette avhenger av type møte dere skal ha (om det er planlegging, opplæring, sosialt osv)
  • Informasjon som skal gis på møtet
  • Saker som skal diskuteres
  • Avgjørelser som skal tas slik at deltakerne kan forberede seg
 • Nok informasjon til at alle forstår hva som skal skje på møtet
 • Et "annet" punkt slik at andre enn de som har planlagt møtet får anledning til å ta opp ting

Det er viktig at agendaen gir rom for at alle medlemmene i gruppa får mulighet til å komme med innspill og får være med å bestemme planer på møtet.

For eksempel, det er lurt å ikke bare bestemme at dere skal ha et Skriv for liv arrangement for en bestemt sak, på et bestemt tidspunkt, men ha som agendapunkt «planlegging av Skriv for liv arrangement» og skriv at gruppa sammen skal planlegge dette på møtet. For tips for gode møter, se Tips for gode gruppemøter i Verktøykassa.

Tips og triks for de mer avanserte:

Agendapunktene i en agenda kan deles opp i tre typer:

Orientering: markeres med (O) i agendaen. Det er saker det skal informeres om på møter, som for eksempel oppdateringer fra sekretariatet.

Diskusjon: markeres med en (D) i agendaen. Dette er punkter som skal diskuteres, men ikke nødvendigvis bestemmes på møtet, som for eksempel saker dere ønsker å fokusere på.

Vedtak: markeres med en (V) i agendaen. Dette er punkter som skal vedtas, for eksempel hvor og når dere skal ha neste aksjon.

Eksempel på agenda:

 1. Oppdatering fra regionleder (O)
 2. Planer for neste halvår (D)
 3. Informasjon om landsmøtet (O)
 4. Ansvarsfordeling for aksjonen for Narges Mohammadi (V)
 5. Annet