Aktivistportalen
Amnesty er en medlemsstyrt organisasjon og det er derfor viktig å høre medlemmenes synspunkter i saker som Amnesty skal vedta eller vurdere å jobbe med.

Denne siden skal fungere som en høringsarena for medlemmene. Når relevante saker kommer opp, vil informasjon og spørsmål til medlemmene bli lagt ut her.

Medlemmene er grunnsteinen i organisasjon og vi håper derfor du vil ta deg tid til å komme med innspill på høringsrundene.