European Youth Meeting: et nettverk av engasjert ungdom

I en uke i juli i år var jeg sammen med 50 ungdommer fra hele Europa på European Youth Meeting i Paris. Det var fem dager med tett program laget for å inspirere, informere og aktivisere erfarne ungdomsaktivister.
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 17. aug 2018, kl. 17:56 | Sist oppdatert: 22. nov 2018, kl. 09:19

Skrevet av: Thora Standal Aarrestad

Møte med Taibeh Abbasi og Viktória Csákány

gruppebilde fra EYM.

Uka var fylt med ulike møter som dreide seg om menneskerettighetsaktivisme. Et av møtene var med Taibeh Abbasi via Skype. Taibeh og familien hennes står i umiddelbar fare for å bli deportert fra Norge til Afghanistan. Det var utvilsomt sterkt for samtlige av oss deltakere å høre på henne fortelle om alt fra håpefulle stunder til tider fylt med frustrasjon og ensomhet. Samtidig ga det oss styrke og en tro på Amnestys arbeid da det var mange stunder fylt med

håp når folk samlet seg rundt saken hennes og viste henne støtte.

Et annet møte som gjorde sterkt inntrykk var med Viktória Csákány. Hun fortalte om de utfordringene hun møter som menneskerettighetsaktivist i Ungarn. Myndighetene har i den siste tiden vanskeliggjort det fredelige menneskerettighetsarbeidet hun og andre aktivister gjør ved å vedta lover som blant annet forbyr forsamlinger. I tillegg forklarte hun hvordan hun selv opplevde og taklet den negative utviklingen på en måte som inspirerte.

Erfaringsutveksling

Den norske delegasjonen på EYM.

Vi deltakere utvekslet også erfaringer og ideer med hverandre gjennom aktiviteter som «skill shares» og «best practices». Ved å ha forskjellige poster, gruppearbeid, diskusjoner og presentasjoner fikk vi delt den kunnskapen vi sitter på samtidig som vi fikk diskutert oss frem til mulige løsninger på utfordringer. Det endelige målet vårt er å bidra til gjennomslag for Amnestys menneskerettighetsarbeid. «Best practices» var også godt egnet til å inspirere da mange av presentasjonene viste godt gjennomførte og kreative aksjoner. Her kan nevnes en godt koordinert studentaksjon i Nederland kalt #itseverywhere og en kunstutstilling i Sveits.

​Aksjoner

En samling med engasjerte aktivister måtte selvfølgelig også innebære aksjoner. Blant annet en demonstrasjon for «BRAVE»-kampanjen på Place de La République og flere videoer tilknyttet forskjellige andre saker som blir brukt på sosiale media.

Fra aksjon i Paris.

​Intenst

Hvis jeg skal oppsummere samlingen med ett ord så må det bli «intenst». De fem dagene var fylt med møter med engasjerte mennesker med ulik bakgrunn men med en felles forståelse for at brudd på menneskerettigheter tas personlig. Programmet var gjennomtenkt, kreativt, variert og aktuelt. Enda mer imponerende blir det når tilnærmet alt er gjort av frivillige studenter fra diverse land i Europa! Jeg sitter igjen med en opplevelse og et nettverk jeg ikke ville byttet bort.