FNs kvinnekomité kritiserer Norge

FN-komitéen (CEDAW) som overvåker overholdelsen av FNs kvinnekonvensjon som Norge har sluttet seg til, kom i januar 2003 med alvorlig kritikk av situasjonen for voldtatte kvinner i Norge. Komitéen uttaler i sin rapport:
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 27. Mai 2004, kl. 14:11 | Sist oppdatert: 2. sep 2013, kl. 14:05

«...[Komitéen] er bekymret over at et ekstremt lavt antall voldtekter resulterer i rettssak og domfellelse, og at politiet og påtalemyndighetene henlegger et økende antall slike saker.»

«...Komitéen anmoder myndighetene spesielt om å iverksette hensiktsmessige tiltak og lover i overensstemmelse med hovedanbefaling 19 for å forebygge vold, straffe og rehabilitere overgriperne, og sikre ofre for overgrep oppreisning og beskyttelse. Komitéen anmoder også myndighetene om å iverksette en kartlegging og analyse av årsakene til den svært lave prosenten rettssaker og domfellelser i anmeldte voldtektssaker.»