FIFA-presidentvalget: MR må være på agendaen

Ingen av FIFA-presidentkandidatene ser ut til å ville ta tilstrekkelige grep for å hindre korrupsjon og brudd på menneskerettighetene.
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 24. Feb 2016, kl. 14:24 | Sist oppdatert: 3. aug 2016, kl. 13:35
Sylvia Schenk i Transparancy International Germany advarer:
- Det er ingen tid miste når det kommer til å ta grep for å hindre menneskerettighetsbrudd linket til verdensmesterskapene i Russland 2018 og Qatar 2022.

Valget på neste FIFA-president holdes allerede fredag 26. februar. En gruppe ledende ikke-statlige organisasjoner har bedt de fem kandidatene forplikte seg til å gjennomføre seks klare tiltak i sine 100 første dager som leder for den internasjonal organisasjonen for fotballforbund fra 209 land.

De foreslåtte tiltakene skal bidra til å sikre at VM eller andre mesterskap ikke forårsaker eller bidrar til ytterligere brudd på menneskerettighetene i vertslandene (de neste er Russland og Qatar). Bak forslagene står koalisjonen "Sports and Rights Alliance", som består av Human Rights Watch, Football supporters Europe, Terre des Hommes, Transparency International Germany, Amnesty i Nederland og Amnesty i Storbritannia.

Forslagene omfatter blant annet seks krav om å:
  • Ta grep som sikrer at effektive tiltak som beskytter menneskerettigheter og hindrer korrupsjon gjøres på alle nivå når det kommer til å være vertsskap for et verdensmesterskap eller andre FIFA-arrangement.
  • Iverksette tiltak for å identifisere, forhindre og redusere faren for korrupsjon og overtredelse av menneskerettighetene knyttet til VM og andre FIFA-arrangement.
  • Oppfordre myndighetene i Russland og Qatar til å forhindre brudd på menneskerettighetene knyttet til 2018- og 2022-mesterskapene.
  • De tre siste kravene innbefatter å øke åpenhet og innsyn i nasjonale og globale fotballforbund, såvel som innad i FIFA; å etablere en uavhengig og rådgivende overvåkingskomité; å fremme likestilling på alle nivå i mesterskapet samt at lokalsamfunnene som berøres av lekene tas med på råd.
Fire har svart

Ingen av de fem FIFA- kandidatene er villige til å signere under og dermed forplikte seg til å gjennomføre alle de seks foreslåtte grep for å hindre brudd på menneskerettighetene under de kommende mesterskap.

Fire av kandidatene, Jerome Champagne, prins Ali bi Al-Hussein, Gianni Infantino og sjeik Salman Al-Khalifa, har imidlertid svart på henvendelsen og uttrykt forpliktelse til å forholde seg til noen av de seks kravene stilt av "Sports and Rights Alliance", heriblant behovet for å øke åpenhet og innsyn på alle nivå.

På den annen side aksepterte kun én av kandidatene, prins Ali bin Al-Hussain, behovet for et uavhengig panel for å måle og overvåke gjennomføringen av innsynstiltakene. Al Hussain har i den forbindelse annonsert en plan med forslag om at FNs generalsekretær Kofi Annan leder en uavhengig granskingsgruppe.

Lang vei å gå

Sylvia Schenks i Transparency International Germany sin kommentar til dette er følgende:
- Det faktum at ingen av kandidatene er villig til å gå for effektive nok tiltak for å forhindre brudd på menneskerettighetene og korrupsjon knyttet til store sportsarrangement, avdekker hvilken lang vei toppene i FIFA har å gå.

Shenks påpekte videre at FIFA-toppene også har en lang vei å gå når det gjelder det å forstå viktigheten av å ha en løpende og systematisk rådføring med lokalsamfunnene som berøres av et arrangement, samt ekspertgrupper innen menneskerettigheter og åpenhet.

Den ekstraordinære FIFA-kongressen skal fredag 26. februar velge ny FIFA-president. Valget står i realiteten trolig bare mellom Gianni Infantino og Sjeik Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa, ifølge flere medieoppslag.

Under følger oppsummert versjon av de to rivaliserende kandidatenes fulle svar på Sylvio Schenks og hennes støttespilleres anmodning om å ivareta menneskerettighetene under VM i Russland og Qatar:

Gianni Infantino svarte med et brev hvor han opplyste at mye av innholdet i kravene allerede var inndekket i hans manifest, inkludert styring, åpenhet, involvering av interessenter, diversitet og innsyn i budprosesser. Infantino fremholdt at FIFA har et «klart ansvar» i å se til at arbeidstakere som er «direkte involvert i leveranser til mesterskapet skal ha respekt for sine rettigheter». Han refererte til UEFA EURO 2016 sin vedtatte støtte til menneskerettigheter og antikorrupsjonstiltak. Infantino forpliktet seg imidlertid ikke til på "få på plass aktsomhetsvurderinger eller å oppfordre Russland og Qatar til å forhindre brudd på menneskerettighetene knyttet til verdensmesterskapene i 2018 og 2022". Han forpliktet seg heller ikke til å sette opp et uavhengig og rådgivende panel for overvåking av ansvarligheten.

Sheikh Salman Al-Khalifa signerte en endret kravliste hvor han uttalte at han ville investere i kvinnefotball og dessuten fremsette fjerning av diskriminerende praksis mot minoritetsgrupper som krav for å bli vertsland til arrangementet. Al-Khalifa sa han ville oppfordre alle vertsland for VM til å unngå brudd på menneskerettighetene og sikre arbeidstakeres rettigheter, men han fjernet referansene til Russland 2018 og Qatar 2022. Han fjernet også tiltak mot overgrep mot kvinner og LHBT-personer, og forpliktet seg heller ikke til å sette opp et uavhengig og rådgivende panel for å overvåke at man holdes ansvarlig for å gjennomføre tiltakene.