Færre land henretter flere

Noen få land som fortsatt henretter mennesker, dreper i et alarmerende tempo. Henrettelser i Midtøsten har økt med nesten femti prosent siden 2010.
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 26. Mar 2012, kl. 20:26 | Sist oppdatert: 14. des 2015, kl. 14:07

Amnesty Internationals årlige dødsstraffrapport tar for seg dødsstraffpraksis over hele verden i 2011.


I Irak ble minst 68 mennesker henrettet, i Iran minst 360, i Saudi-Arabia minst 82 og Jemen henrettet minst 41 mennesker i 2011.

Se oversikt: Her kan du bli dømt til døden.


De fleste landene som praktiserer dødsstraff og henretter, oppfyller ikke internasjonal standard for rettferdige rettssaker. I noen av landene ble det brukt tortur eller annen tvang for å få ”tilståelser”, inkludert i Kina, Iran, Nord-Korea og Saudi-Arabia.
Hemmelige tall i Kina

På verdensbasis hadde minst 18.750 mennesker en dødsdom hengende over seg mot slutten av 2011, og minst 676 mennesker ble henrettet i løpet av året.
Dette er en økning med 149 fra 2010. Da kunne Amnesty bekrefte at minst 527 henrettelser hadde funnet sted. Dette er kun bekreftede tall. De reelle tallene er antagelig langt høyere.
Amnestys henrettelsestall fra 2011 inkluderer ikke de tusenvis av menneskene som ble henrettet i Kina i 2011. Dette er mer enn i resten av verden til sammen. Fra og med 2009 sluttet Amnesty International å publisere tall fra offentlige kilder i Kina, fordi det er sannsynlig at disse tallene er mye lavere enn sannheten.

I Kina er opplysninger om dødsstraff en statshemmelighet.
Henretter ungdomsforbrytere

Henrettelser som trolig har funnet sted i Iran er heller ikke regnet med. Amnesty International har mottatt troverdige rapporter om store tall på ubekreftede eller hemmelige henrettelser i landet. Dette vil nesten doble det offisielle tallet.

Minst tre iranere ble henrettet for forbrytelser som ble begått da de var under 18 år, noe som bryter med internasjonal lov. Ytterligere fire ubekreftede henrettelser av ungdomsforbrytere ble også rapportert. I Saudi-Arabia ble det rapportert ett slikt tilfelle.

20 land henrettet

Men det er likevel oppløftende tall i rapporten: Landene som praktiserer dødsstraff er redusert med en tredjedel, sammenlignet med for et tiår siden. I 2002 var det 31 land som benyttet dødsstraff, mens 20 av 198 land henrettet i 2011. Det vil altså si rundt 10 prosent av landene i verden.

Henrettelsesmetoder i 2011 var halshugging, henging, giftsprøyte og skyting.

Mennesker ble dømt til døden eller henrettet for forbrytelser som utroskap og homofili i Iran, blasfemi i Pakistan, trolldom i Saudi-Arabia, handel av menneskebein i Kongo, og for narkotikaforbrytelser i mer enn ti land.

Henrettet uten varsel

USA var igjen det eneste landet i Amerika, og det eneste medlemmet av G8, som henrettet fanger. 43 mennesker ble henrettet i 2011.

I Hviterussland og Vietnam ble ikke fanger informert om sin kommende henrettelse, det ble heller ikke familiene eller advokatene.

- Dødsstraff skal bli historie
Positive tegn er at i Kina eliminerte regjeringen dødsstraff for 13 hovedsakelig ”white collar” – forbrytelser, og tiltakene ble lagt frem for Den Nasjonale Folkekongressen for å redusere antallet tilfeller av tortur i forvaring, styrke rollen til forsvarsadvokater og sikre at mistenkte får en advokat. Men samtidig innførte kongressen dødsstraff for andre forbrytelser.

I USA har antallet på henrettelser og nye dødsdommer falt dramatisk de siste ti årene. Illinois ble stat nummer 16 til å avskaffe dødsstraffen. Og ofre for voldelige forbrytelser talte mot dødsstraff.

- Selv blant den lille gruppen av land som henrettet i 2011 kan vi se en gradvis fremgang. Dette er små skritt, men slike tiltak har vist seg å lede til slutten på dødsstraff, sier Amnesty Internationals generalsekretær, Salil Shetty.

- Det kommer ikke til å skje over natten, men vi er fast bestemt på at vi kommer til å se dagen der dødsstraff er historie, sier han.

Amnesty International er imot dødsstraff i alle saker uten unntak, uansett forbrytelse. Dødsstraff bryter retten til liv, og er en grusom, umenneskelig og nedverdigende straff.

Lik Amnesty International Norway på Facebook!


DØDSSTRAFF 2011:
Les rapporten "Death sentences and executions 2012".
 • Minst 676 mennsker ble henrettet i 20 land i 2011. Dette inkluderer ikke Kina. Der ble trolig flere tusen henrettet i fjor.
 • 149 flere mennesker er angivelig henrettet i 2011 enn i 2010 - på grunn av en økning i henrettelser i Iran, Irak og Saudi-Arabia.
 • De fleste henrettelsene skjedde i Kina, Irak, Iran, Nord-Korea, Saudi-Arabia, Somalia, USA og Jemen.
 • Kina henrettet flere mennesker enn resten av verden til sammen. Omfanget er ukjent fordi tallene er en statshemmelighet i Kina.
 • I Midtøsten økte antall registrerte henrettelser med nesten 50 prosent.
 • I løpet av 2011, henrettet kun 20 av 198 land. Dette er mer enn en tredjedel mindre enn for ti år siden (31 land henrettet i 2002).
 • 140 land verden over, mer enn to tredjedeler, har avskaffet i lov eller praksis.
 • Benådning av dødsdømte ble registrert i 33 land i 2011. I 2010 ble det registrert i 19 land.
 • Minst 18 750 mennesker hadde en dødsdom hengende over seg ved utgangen av 2011.
 • Dødsstraff ble brukt for å straffe utroskap og homofili i Iran, blasfemi i Pakistan, trolldom i Saudi-Arabia, menneskebeinhandel i Kongo og narkotikaforbrytelser i over ti land.
 • Minst tre mennesker ble henrettet i Iran for forbrytelser som ble begått da de var under 18 år. Dette bryter med internasjonal lov.
 • Flesteparten av landene hvor mennesker ble dømt til døden eller henrettet, fulgte ikke internasjonal standard for rettferdige rettssaker. I noen land brukte de tortur eller annen tvang for å få tilståelser, inkludert i Hviterussland, Kina, Iran, Irak, Nord-Korea og Saudi-Arabia.
 • I Hviterussland og Vietnam ble ikke fangene informert om deres kommende henrettelse, heller ikke familiene eller advokatene.
 • Offentlige henrettelser skal ha blitt utført i Iran, Nord-Korea, Saudi-Arabia og Somalia.

MIDTØSTEN OG NORD-AFRIKA
 • Fire land - Irak, Iran, Saudi-Arabia og Jemen - sto for 99 prosent av alle registrerte henrettelser i Midtøsten.
 • Amnesty har mottatt troverdige rapporter om et stort antall ubekreftede og hemmelige henrettelser i Iran. Dette vil nesten doble det offisielle tallet på henrettelser.
AFRIKA
 • Somalia, Sør-Sudan og Sudan utførte henrettelser i 2011.
 • Sierra Leone erklærte, og Nigeria bekreftet, offisielle moratorier på henrettelser.
AMERIKA
 • USA var det eneste landet i Amerika som utførte henrettelser i 2011. Henrettelser i USA ble redusert med 43 i 2011 fra 46 i 2010, og 71 i 2002.
 • 78 nye dødsdommer ble ilagt i USA i 2011. Dette tallet viser nedgang i bruken av dødsstraff, sammenlignet med gjennomsnittlig 280 dødsdommer i året i 1980-årene og 1990-årene.
 • 140 mennesker som ble dømt til døden har blitt frikjent siden 1973.
 • I USA ble Illinois den 16. delstaten som har avskaffet dødsstraff.
ASIA-PACIFIC
 • Med unntaket av fem nye dødsdommer i Papua Ny-Guinea, Saint Lucia og Trinidad og Tobago, var Sør-Amerika og Karibien et dødsstraff-fritt område i 2011.
 • Ingen henrettelser ble registrert i Japan, for første gang på 19 år. Ingen henrettelser ble registrert i Singapore i 2011.
 • I Kina eliminerte myndighetene dødsstraff for 13 forbrytelser, hovedsakelig hvitsnippforbrytelser. Men folkekongressen innførte også dødsstraff for minst to nye forbrytelser.
EUROPA
 • Hviterussland var det eneste landet i Europa og det tidligere Sovjetunionen som utførte henrettelser i 2011.
 • Latvia foretok alle relevante steg for å avskaffe dødsstraff for alle forbrytelser, og ble land nummer 97 til å gjøre det per 1. januar 2012.