Et nett av god vilje i Oslo Domkirke

For et halvt år siden åpnet Oslo Domkirke og samtidig startet kunstprosjektet "Binde sammen". Prosjektet er laget i solidaritet med Amnestys arbeid, og alle som vil kan være med. Jeg dro ned for å sjekke det ut og møte kunstneren Grete Refsum.
Publisert: 21. sep 2010, kl. 13:24 | Sist oppdatert: 21. sep 2010, kl. 11:41

- Prosjektet er avhengig av samarbeid mellom mange hender, noe som reflekteres i teppet. Man kan sammenligne det med Amnestys aksjoner, et nett av god vilje, sier kunstneren Grete Refsum.

Teppet har tiltrukket seg oppmerksomhet fra mange besøkende i kirken, noe som vises gjennom at det blir stadig større. Fra ingenting har det vokst til å dekke en stor vegg, og det er hele tiden en dynamisk fremgang. Ved siden av teppet ligger aksjoner fra Amnesty som folk kan signere på, og en bok hvor besøkende og teppeknytere kan skrive ned sine tanker.

- Det er alle mulige slags folk som kommer, sier Refsum. Hun fortsetter: - Det er turister fra hele verden, ikke-troende, muslimer og mange andre. Her kan man møtes på et aksjonssted, på tvers av religiøs og kulturell tilhørighet.

Kunstneren er aktivt til stede, og følger utviklingen av sitt eget kunstverk. Gjennom kommunikasjon med deltagerne, har hun fått mange og gode tilbakemeldinger, og hun understreker hvor mye sjenerøsitet og god vilje de har. Da hun startet "Binde sammen" var det et åpent prosjekt. Ideen var at det skulle bli et slags teppe som skulle lages i fellesskap. Tekstilene i teppet består av secondhand-klær fra Fretex som klippes opp i remser.

- Dette er klær som er kastet og ikke har verdi, men som man kan skape ny verdi av. Dette er et viktig budskap da kretsløpet i vår egen kultur viser liten sensitivitet i forhold til forbruk, sier Refsum.

Refsum, som lenge har arbeidet med religiøse og spirituelle temaer, mener kristendommen hovedsakelig handler om fellesskap og å samle det gode, og hun mener kirken bør være et sted som åpner for mangfold.

I denne sammenheng refererer hun til Amnestys arbeid som nettopp er politisk og religiøst uavhengig. For Refsum er det viktig å vise at alle mennesker er nødvendige. Hun understreker at hun aldri kunne laget dette verket alene. Prosjektes fremgang er avhengig av andres deltagelse.

Jeg vil anbefale alle å ta en tur innom Domkirken og være med på et prosjekt som både er estetisk, solidarisk og mangfoldig.

Praktikant Katja følger utviklingen av prosjektet Binding Together/Binde sammen og vil følge opp med nye artikler, bilder, filmklipp o.l.

Les mer om prosjektet på kunstnerens hjemmeside eller på Domkirkens nettside