Eritrea: Utbredt forfølgelse og tortur

Vilkårlig fengsling og tortur preger hverdagen i Eritrea 20 år etter landet ble uavhengig. Minst 10 000 politiske fanger har blitt holdt fengslet i underjordiske celler og kontainere.
Publisert: 9. Mai 2013, kl. 01:01 | Sist oppdatert: 14. des 2015, kl. 14:52
20 år etter at landet ble uavhengig, er fengslene I Eritrea fylt med flere tusen politiske fanger, sperret inne uten tiltale og rettssak. Det kommer frem av en rapport Amnesty International har lagt fram i dag.

- Vi kunne ikke legge oss ned i cellen. Det var best å bli stående, for hvis du legger deg ned, blir huden værende igjen på gulvet. Gulvet var forferdelig varmt, sier en tidligere fange til Amnesty International. Han har blitt holdt fengslet i en underjordisk celle i Wi’a millitærleir.

LES HELE RAPPORTEN HER

Fengslet uten tiltale
Rapporten «Twenty years of independence but still no freedom», viser i detalj hvordan regimekritikere, journalister, og folk som utøver andre enn de fire anerkjente religionene, samt personer som forsøker å forlate landet, blir anholdt uten tiltale. I tillegg har mange blitt fengslet fordi de har forsøkt å unngå verneplikten som i praksis ofte fører til tidsubegrenset millitærtjeneste.

- I de 20 år med uavhengighet og president Afewerkis styre har det bare gått fra vondt til verre for store deler av den eritreiske befolkningen. Det er skremmende å se hvordan presidenten har klart å bygge opp et system der ingen kan føle seg trygge og de fleste lever i konstant frykt for å havne i møllene av politisk forfølgelse, vilkårlig fengsling og tortur, sier Gerald Kador Folkvord, rådgiver i Amnesty International i Norge.

- Nok å være i slekt
Det er umulig å vite akkurat hvor mange samvittighetsfanger og politiske fanger som i dag holdes fengslet i Eritrea. Tallet er imidlertid minimum 10 000.

- Man trenger ikke en gang å ha gjort noe selv for å havne i et av landets utallige fengsler. Det er nok å være i slekt med noen som for eksempel har unndratt seg verneplikten eller flyktet fra landet for å forsvinne i en underjordisk celle eller en metallkontainer for aldri å se dagens lys igjen, sier Folkvord.

Tortur i fengslene
I de aller fleste tilfellene blir ikke familiene informert om hvor deres slektninger holdes fanget, og ofte hører de aldri mer fra sine familiemedlemmer etter at de er arrestert.

Tortur er utbredt, og brukes blant annet for å tvinge de som har utøvd en annen religion enn de fire anerkjente, til å avsverge sin tro. Kristne grupper anslår at mellom 2000 og 3000 kristne sitter fengslet i Eritrea.

Fengslet under jorden
Amnesty International har mottatt mange rapporter om dødsfall i fengslene, som følge av tortur, forferdelige forhold, eller sykdommer som ikke blir behandlet. Et stort antall arreststeder befinner seg i underjordiske celler eller metallkontainere for å huse fangene. Mange av disse fangene er blant annet i ørkenen der de opplever ekstreme temperaturforskjeller.

Dette blir forsterket av forholdene under bakken, og metallveggene i kontainerne. Alle cellene er overbefolket og urene, og det er knapt med mat og vann.

Ekstremt lite plass
En tidligere fange forteller om fengselet i Barents, der 33 fanger delte en celle på 2,5 ganger 3 meter.
- Det var veldig, veldig varmt. Døren var lukket og taket var lavt, rundt to meter. Temperaturen holdt rundt 50 grader. En gutt på rundt 17 år var i ferd med å dø, og vi fikk ikke lov til å snakke. Så vi slo på døren. Vaktene sa de ville drepe oss alle hvis vi ikke sluttet å rope. Vi kunne ikke gjøre noe for å hjelpe ham, sier han.


FAKTA:
  • På 20-årsjubileet av sin selvstendighet, er Eritrea et land der menneskerettigheter systematisk brytes. Uavhengig media finnes ikke, heller ikke politiske opposisjonspartier, eller sivilsamfunn.
  • Amnesty International krever at President Isaias Afewerki umiddelbart løslater alle samvittighetsfanger som er arrestert for fredelig utøvelse av sine rettigheter til fritt å uttrykke sine meninger, å organisere seg, utøve sin religion og tro, eller sin identitet som familiemedlemmer til personer som har flyktet fra landet.
  • Eritreiske myndigheter må også sikte alle som er mistenkt for gjenkjennelig kriminalitet, omgående gi dem en rettferdig rettssak, eller umiddelbart løslate dem. Familiemedlemmer må få informasjon om hvor deres slektninger befinner seg.