Er du Amnesty Studentråds nye leder?

Tirsdag 2. juni skal studentrådet velge leder og nestleder for det kommende året. Er du interessert i å stille til valg?
Publisert: 10. Feb 2020, kl. 14:20 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:18

Skrevet av Thora Standal Aarrestad

Hva innebærer det å være leder av studentrådet?

Siden september 2019 har jeg hatt gleden av å være leder i studentrådet i Amnesty International Norge (AiN). For de fleste sier kanskje ikke det så mye, utover at jeg da har vært «leder» og at det har noe med Amnesty og studenter å gjøre. De tre punktene stemmer for så vidt, men rollen innebærer mer enn som så.

Studentrådet er et «samarbeidsorgan for studentgruppene» som det så fint står i Studentrådets vedtekter § 1-1. Studentrådet består av dets leder og nestleder, i tillegg til én representant, gjerne lederen, fra alle AiNs studentgrupper. Det er rundt 15 aktive studentgrupper spredt over hele landet, og sammen arbeider vi for å fremme interessen for- og kunnskap om menneskerettighetene blant studenter ved norske læresteder.

Studentrådet 19-2020

Deltakere på studentrådet 9.-10. november 2019

Sentralt i dette arbeidet står naturlig nok studentgruppene. For at disse skal fungere så godt som mulig er det viktig at lederne har tilgang på gode verktøy, nettverk og ressurser. For å kunne være med å påvirke må vi lære av hverandre og sammen sitter de ulike lederne på mye kompetanse og erfaringer som studentrådet aktivt sørger for at blir utvekslet mellom gruppene. I tillegg til å lage plattformer for studentgruppene seg imellom er studentrådet et kontaktledd mellom studentene, sekretariatet og styret i AiN.

Rent konkret har leder og nestleder i studentrådet ansvar for å arrangere to studentråd (møter m/ca.15 personer) og en studentsamling (mellom 60-90 personer). Samtlige av samlingene foregår en hel helg på Amnestys kontorer i Oslo. Studentsamlingen er åpen for alle studenter, enten man er medlem i en Amnesty-studentgruppe eller ønsker å bli det. Den foregår tidlig på høstsemesteret og er en viktig del av rekrutteringen til organisasjonen.

Hvem kan stille til valg som leder eller nestleder?

Dersom du ønsker å stille som leder eller nestleder i studentrådet er det en fordel med erfaring fra studentgruppen din, særlig ledererfaring. Det er imidlertid ikke noe krav om å verken ha vært eller på det nåværende tidspunkt å være leder i en studentgruppe. Du vil få støtte av AiNs ungdomskoordinator underveis. Det er heller ikke noe krav om å bo et bestemt sted i landet. Det meste av planleggingen foregår digitalt, og det er kun oppmøte i Oslo under samlingene.

Som leder eller nestleder i studentrådet får du en rekke muligheter. Du får anledning til å 1) bli enda bedre kjent med verdens største menneskerettighetsorganisasjon, 2) delta på samlinger i andre seksjoner (land) og lære hvordan de jobber med menneskerettighetene, 3) bli kjent med andre som engasjerer seg, og 4) utvide nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Selv har jeg blitt mange erfaringer rikere og sitter i grunnen igjen kun med gode minner.

Når er valget og hvordan stiller du til valg?

Valg vil foregå på en digital plattform tirsdag 2. juni kl 20.00. Dersom du ønsker å stille så send gjerne et motivasjonsbrev til [email protected] innen 18 mai 2020.

Dersom du har noen spørsmål så må du ikke nøle med å sende de til [email protected]

Jeg håper å høre fra deg!

Famnesty-hilsen

Thora Standal Aarrestad

Leder i Studentrådet 2019/2020