Her får du jobbe med oppgaver som omhandler sex og samtykke. Dere skal lære om hva samtykke er, hvordan myter om sex og samtykke kan gjøre skade og hvilken betydning en samtykkelov vil ha for individ og samfunn. Opplegget er egnet for deg som går på videregående skole.
Læringsmål:
Reflektere over utfordringer i forbindelser med grensesetting og drøfte ulike verdier, normer og lover som gjelder kjønn, seksualitet og kropp.

Oppgave 1: Eventyret

Se på videoen og svar deretter på refleksjonsspørsmål du finner nedenfor.

Til refleksjon
 1. Hvordan kunne prinsen være sikker på at prinsessa fremdeles var interessert? Hva er det som får han til å tro det?

 2. Hva er et samtykke, og hvordan kunne prinsessa ha gitt det?

 3. Hva er potensielle konsekvenser om en ikke får samtykke?

 4. Hvorfor er det så viktig å få samtykke?

Oppgave 2: Hva er samtykke?

Se på videoen, les teksten og diskuter deretter spørsmålene du finner nedenfor i grupper.

Det er ganske enkelt å sjekke om man har samtykke!

Samtykke er

 • FRITT - Det gis uten tvang og på eget initiativ. Stillhet eller mangelen på et nei er ikke det samme som et samtykke. Personer som er bevisstløse eller overberusede kan ikke gi samtykke.

 • REVERSIBELT - Man kan alltid trekke sitt samtykke om man ombestemmer seg.

 • INFORMERT - Det er ikke et informert samtykke dersom man lyger om hensiktene sine. For eksempel om man har sagt at man skal bruke prevensjon under samleiet, men ikke gjør det.

 • AKTIVT - Det er ikke snakk om et nei, men et aktivt ja. Har personen sagt at dette er det de ønsker, eller har de uttrykt sitt samtykke non-verbalt på en sånn aktiv og engasjert måte at man ikke tviler på at alle involverte er enig? "Jeg vet ikke" er ikke aktivt samtykke.

 • SPESIFIKT - Om man samtykker til å kline betyr ikke det at man nødvendigvis samtykker til sex. Om du er i tvil - spør "Har du lyst?". Om du fremdeles er i tvil - stopp!
Diskuter i gruppen
 1. Hvordan vet vi at David ikke har lyst?

 2. Måtte David si noe muntlig for at vi skal forstå at Isabel ikke har hans samtykke?

 3. På hvilke måter kan man be om samtykke?

 4. Finnes det måter å få og gi aktivt samtykke uten at det er muntlig? På hvilke måter?

Oppgave 3: "Myteknuseren"

Kjenner du til myten? Kan du knuse den?
I denne dialogaktiviteten skal dere diskutere forskjellige myter knyttet til sex og samtykke. I grupper på 3-5 stk skal dere reflektere rundt mytene dere leser og forsøke å knuse dem.

 • Gruppen får utdelt 4-5 mytekort som skal diskuteres.
 • Velg en person i gruppen som tar notater.
 • Bruk ca. 5 minutter på hvert mytekort.
 • I dialogen skal dere svare på følgende spørsmål:
 1. Har dere hørt om denne myten? Har dere selv blitt konfrontert med den?

 2. Hvordan tror dere denne myten kan skade individet og samfunnet?

 3. Hvordan kan denne myten knuses? Foreslå 2 konkrete tiltak.

Regler for dialogen:
Dette er et sårbart tema for mange. Det er viktig at du som deltager er bevisst på hvordan dine meninger kan påvirke andre i samtalen.

 • Ha respekt for hverandres meninger og følelser.
 • Vær åpen og mottakelig for hverandres bidrag – uenighet kan være veldig nyttig i en samtale, men det må formidles med saklig argumentasjon.
 • Støtt opp bidragene deres med en forklaring; «Jeg mener dette fordi…»

Her finner dere mytekortene! Skriv ut og klipp opp kortene.

Oppgave 4: Samtykkelov

Hvorfor mener Amnesty International at Norge trenger en samtykkelov?

Voldtektsbestemmelsen i den norske straffeloven er ikke i overenstemmelse med menneskerettighetene. Den stiller fremdeles krav om at det må bevises at det er brukt vold eller trusler, eller at personen var bevisstløs eller sov.

Konsekvensen av dette er at ikke alle voldtekter kan straffes som voldtekt etter norsk lov. Voldtektsanmeldelser henlegges av politiet fordi mangel på samtykke i seg selv ikke er tilstrekkelig til å kunne strafferettslig forfølge som voldtekt.

Husker dere videoen om Isabel og David? Han sa jo ikke direkte nei, og han var heller ikke bevisstløs, men det var tydelig at ikke han samtykket til å synge med Isabel. Slik er det med sex også. Det er ikke sex før begge har lyst! En samtykkelov vil sikre at alle overgrep vil kunne straffes - fordi loven skal baseres på tilstedeværelsen av aktivt samtykke.

Etter mange år med engasjement fra privatpersoner og organisasjoner slik som Amnesty International har regjeringen i 2021 vedtatt å utrede en samtykkebasert voldtektsbestemmelse.

En samtykkelov vil være viktig av følgende årsaker:

 • Endret fokus: En samtykkelov vil kunne føre til at et annet fokus i behandlingen av saken. Det tydeliggjør at en kvinne ikke er seksuelt tilgjengelig inntil hun sier nei, men seksuelt utilgjengelig inntil hun har gitt samtykke.
 • Etterforskning: Vi vet at det er svært mange voldtekter som aldri blir anmeldt, og at det er mange saker som henlegges og aldri når helt frem til domstolen fordi dagens lover ikke er dekkende nok. En samtykkelov vil føre til at flere voldtektsanmeldelser kan etterforskes, og forhåpentligvis ende med rettferdig behandling i domstolen.
 • Normgivende: En samtykkelov vil være normgivende og tydeliggjøre hvor grensen går. Når loven sier at sex uten samtykke er voldtekt sendes et tydelig signal, og kan føre til færre voldtekter.
Skriftlig oppgave
 1. Hvorfor er det et behov for en samtykkelov i Norge?

 1. Les straffeloven §291 her.

 2. Forestill deg at du får bidra til en ny straffelov om voldtekt som regjeringen nå skal utrede. Hvilke kriterier mener du bør tas hensyn til i en samtykkebasert straffelov om voldtekt? Skriv et forslag til hva loven bør inneholde.

 3. Hvordan skiller lovforslaget ditt seg fra §291?

Dersom du vil vite mer om behovet for en samtykkelov kan du klikke her.