Her får du jobbe med oppgaver som omhandler samtykke, hva det er, hvordan en samtykkebasert lovgivning ville se ut og hvilken betydning det ville ha. Opplegget er for deg som går på videregående skole.
Læringsmål:
Reflektere over utfordringer i forbindelser med grensesetting og drøfte ulike verdier, normer og lover som gjelder kjønn, seksualitet og kropp.

Oppgave 1: Eventyret

Se på videoen og svar deretter på refleksjonsspørsmål du finner nedenfor.

Til refleksjon
 1. Hvordan kunne prinsen være sikker på at prinsessa fremdeles var interessert? Hva er det som får han til å tro det?

 2. Hva er et samtykke, og hvordan kunne prinsessa ha gitt det?

 3. Hva er potensielle konsekvenser om en ikke får samtykke?

 4. Hvorfor er det så viktig å få samtykke?

Oppgave 2: Loven i Norge

Se på videoen, les teksten og svar deretter på spørsmålene du finner nedenfor.

Hvorfor mener Amnesty International at Norge trenger en samtykkelov?

Voldtektsbestemmelsen i den norske straffeloven er ikke i overenstemmelse med menneskerettighetene. Den stiller fremdeles krav om at det må bevises at det er brukt vold eller trusler, eller at personen var bevisstløs eller sov.

Konsekvensen av dette er at ikke alle voldtekter kan straffes som voldtekt etter norsk lov. Voldtektsanmeldelser henlegges av politiet fordi mangel på samtykke i seg selv ikke er tilstrekkelig til å kunne strafferettslig forfølge som voldtekt.

En samtykkelov vil være viktig av følgende årsaker:

 • Endret fokus: En samtykkelov vil kunne føre til at et annet fokus i behandlingen av saken. Det tydeliggjør at en kvinne ikke er seksuelt tilgjengelig inntil hun sier nei, men seksuelt utilgjengelig inntil hun har gitt samtykke.

 • Etterforskning: Vi vet at det er svært mange voldtekter som aldri blir anmeldt, og at det er mange saker som henlegges og aldri når helt frem til domstolen fordi dagens lover ikke er dekkende nok. En samtykkelov vil føre til at flere voldtektsanmeldelser kan etterforskes, og forhåpentligvis ende med rettferdig behandling i domstolen.

 • Normgivende: En samtykkelov vil være normgivende og tydeliggjøre hvor grensen går. Når loven sier at sex uten samtykke er voldtekt sendes et tydelig signal, og kan føre til færre voldtekter.

Til refleksjon
 1. Hvordan kunne Elsa og Kristian ha så ulik oppfatning av dem som skjedde den kvelden?

 2. Hva kunne vært gjort for å unngå en slik situasjon?

 3. Hvorfor mener Amnesty International at vi trenger en samtykkelov i Norge?

 4. Hvordan tror du at en samtykkelov kunne ha endret situasjonen til Elsa?