Her får du jobbe med oppgaver som omhandler sex og samtykke. Dere skal lære om hva samtykke er og hvordan myter om sex og samtykke kan gjøre skade. Opplegget er egnet for deg som går på videregående skole.
Læringsmål:
Reflektere over utfordringer i forbindelser med grensesetting og drøfte ulike verdier, normer og lover som gjelder kjønn, seksualitet og kropp.

Del 1 - Hvorfor er samtykke viktig?

Retten til å bestemme over egen kropp er en menneskerett. Det betyr at absolutt alle i verden har denne retten og alle verdens land er forpliktet til å beskytte den - inkludert Norge.

Å samtykke til sex er å bestemme over egen kropp - og hvis noen ønsker å ha sex med deg må de sjekke med deg at du har lyst til det samme.

Det er ikke sex før begge har lyst. Sex uten samtykke er voldtekt.

Del 2 - Hva er et samtykke?

a) Klikk på bildet og reflekter rundt kriteriene for samtykke

Punktene på bildet forklarer hva et samtykke er. Disse kriteriene må være oppfylt for at noen skal kunne gi eller få et samtykke.

Reflekter over disse spørsmålene i grupper:

1. Kommer dere på et eksempel på en situasjon hvor en person ikke er aktiv og dermed ikke kan gi samtykke?

2. Diskuter situasjoner som kan oppstå hvor et samtykke ikke er informert.

3. Hvorfor tror dere det er viktig at et samtykke er spesifikt?

b) Se videoen og svar på følgende spørsmål:

 1. Hvilke kriterier for samtykke oppfylles ikke når Isabel prøver å få David til å synge karaoke?
 2. På hvilke måter kan kroppsspråket til David uttrykke hvorvidt han samtykker til å synge med Isabel?
 3. Hvordan synes dere Isabel oppfører seg?
 4. Finnes det flere måter Isabel kan forsikre seg om David har lyst? Hvilke?

Del 3: Dialogaktivitet

Kjenner du til stereotypien? Kan du knuse den?

Oppgaven: I grupper på 3-5 stk skal dere snakke om de ulike kortene med utgangspunkt i de veiledende spørsmålene. Gruppen utnevner én person som noterer stikkord fra samtalen.

 • Gruppen får utdelt 4-6 mytekort som skal diskuteres.
 • Velg en person i gruppen som tar notater.
 • Dere har ca. 5 minutter på å diskutere hvert kort.
 • I dialogen skal dere svare på følgende spørsmål:

  Veiledende spørsmål for dialogen:
 1. Hvordan tolker dere denne påstand?
 2. Hvordan tror dere denne påstanden kan skade individet og samfunnet?
 3. Hva kan gjøres for å endre en slik forståelse av sex og samtykke?

Regler for dialogen:
Dette er et sårbart tema for mange. Det er viktig at du som deltager er bevisst på hvordan dine meninger kan påvirke andre i samtalen.

 • Ha respekt for hverandres meninger og følelser.
 • Vær åpen og mottakelig for hverandres bidrag – uenighet kan være veldig nyttig i en samtale, men det må formidles med saklig argumentasjon.
 • Støtt opp bidragene deres med en forklaring; «Jeg mener dette fordi…»

Her finner dere kortene! Skriv ut og klipp opp kortene.