Eksplosjon i antall "forsvinninger" i Nepal

Menneskerettighetskrisen i Nepal øker dramatisk. På de "forsvunnes" internasjonale dag dokumenterer Amnesty International 378 "forsvunne" i Nepal bare det siste året. Dette er mer enn de siste fem årene til sammen.
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 27. aug 2004, kl. 12:59 | Sist oppdatert: 23. jul 2012, kl. 14:15

I rapporten "Nepal: Økende antall forsvinninger", dokumenterer Amnesty International hvordan landets sikkerhetsstyrker i utstrakt grad lar mennesker "forsvinne". Den viser også at styrkene unngår straff for å bortføre mennesker og legger hindringer i veien for Nepals domstoler og den nasjonale menneskerettighetskommisjonen i etterforskningen av "forsvinnings"-saker.

- Den dramatiske økningen i antall "forsvinninger" er ikke bare årsak til massiv lidelse for ofrene og deres familier, sier Petter Eide, generalsekretær i Amnesty International Norge. - Den undergraver også loven og nepalernes tillit til sine egne sikkerhetsstyrker og landets myndigheter.

Amnesty International har regelmessig gitt uttrykk for sin bekymring for "forsvinningene" i Nepal. I den siste tiden har overgrepene imidlertid økt til et nivå som savner sidestykke. Minst ett menneske "forsvinner" hver dag.

Siden 1998 har Amnesty International mottatt rapporter om 622 "forsvinnings"-saker og hundrevis av utenomrettslige henrettelser. I tillegg meldinger om tusenvis av vilkårlige arrestasjoner og utstrakt bruk av tortur.

Amnesty International har også mottatt et høyt antall meldinger om bortføringer, tortur og drap utført av maoistene, og har regelmessig kontaktet deres ledere for å stoppe mishandlingene og oppfordret dem til å følge internasjonale humanitære lover.

Amnesty International oppfordrer myndighetene i Nepal til å:

  • etterforske og få avklart skjebnen til "forsvunne" mennesker, domfelle gjerningsmennene, og yte kompensasjon til ofrene og deres familier;
  • forsikre seg om at sikkerhetsstyrkene respekterer domstolene, imøtekommer deres domsvedtak, og redegjør for sine arrestasjoner;
  • gi Nepals nasjonale menneskerettighetskommisjon med all den assistanse de måtte behøve i sitt etterforskningsarbeide. Dette inkluderer at de må få operere fritt, og ha tilgang til alle typer forvaringsanstalter;
  • fremfor alt overholde Nepals plikt til å følge sin internasjonale avtale om å implementere menneskerettighetene og humanitære lover i sitt rettssystem. Oppfordringen gis spesielt med tanke på å forhindre flere "forsvinninger".

- Det enorme antallet "forsvinninger" er det største menneskerettighetsproblemet Nepal står overfor. Dette kan bare bekjempes ved å oppheve sikkerhetsstyrkenes immunitet mot straff og å dermed stanse utviklingen av en "mishandlingskultur". Hvis ikke noe gjøres nå vil menneskerettighetskrisen i Nepal nå forferdelige dimensjoner,

avslutter Eide.