Amnestys dødsstraffrapport for 2016 viser at færre ble henrettet i fjor. Men tallet på dødsdommer økte dramatisk. 
Publisert: 6. Apr 2017, kl. 12:30 | Sist oppdatert: 16. Mai 2019, kl. 10:24
I år er det 40 år siden Amnesty International begynte å arbeide mot dødsstraff. Den gang hadde 16 land avskaffet dødsstraff, mens i dag viser statistikken at over 100 land har avskaffet dødsstraff i både fredstid og krigstid. Over 140 land har avskaffet straffen enten i lovverket eller i praksis. Det siste betyr at de ikke har henrettet noen på minst 10 år.

Kina er verstingen

Hvert år gir Amnesty ut en dødsstraffrapport hvor bruken av dødsstraff på verdensbasis kartlegges. Tirsdag kom rapporten for 2016, og her blir Kina trukket fram som verstingen. Hvert år henretter Kina flere tusen fanger - flere enn resten av verden tilsammen. I tillegg til dødsstraffrapporten, gir Amnesty i år ut en tilleggsrapport om Kina. Den viser at myndighetene gjør mye for å skjule omfanget av denne skrekkelige praksisen.

- Kina ønsker å bli en leder i verden, men når det gjelder dødsstraff, er landet ledende på den verst tenkelige måten, sier Salil Shetty, generalsekretær i Amnesty International.

Han trekker frem at kun en håndfull land i verden henretter folk i stor skala.

- Flertallet godtar ikke lenger at staten skal ta liv. Dødsstraffen er på vei ut, sier Shetty.

#bli-medlem-skjema

Holder dødsstraff hemmelig

Kina hevder at de viser åpenhet, men det er ikke riktig. Kinesiske myndigheter har lagt ut en database på internett med opplysninger om rettsvesenet i landet. Dette ble i sin tid utropt å være " et viktig skritt i retning av åpenhet". Senere har de gjentatte ganger sagt at databasen er et bevis på at Kina ikke har noe å skjule. Men Amnesty International har vist at det mangler hundrevis av registrerte dødsstraffsaker i denne databasen.

For Kinas rettslige database inneholder bare en liten brøkdel av de mange tusen dødsdommer som etter Amnestys mening hvert år blir avsagt i landet. Det betyr at myndighetene fortsatt hemmeligholder hvor mange som blir dødsdømt og henrettet i Kina. Stort sett all informasjon om bruken av dødsstraff blir betraktet som en "statshemmelighet".

Amnesty International har funnet avisreferater om minst 931 henrettelser som skjedde i tidsrommet 2014-2016. Det er kun en brøkdel av det virkelige antallet, men bare 85 av disse henrettelsene er nevnt i den kinesiske databasen. Databasen utelater også utlendinger som er dødsdømt for narkotikaforbrytelser, men likevel har kinesiske aviser omtalt 11 slike dødsdommer. Mange saker knyttet til "terrorisme " og narkotika er heller ikke med i databasen.

- Kina hevder at de gjennomfører færre henrettelser enn tidligere. På den annen side opprettholder de nærmest fullstendig hemmelighold. Dette er direkte villedende, sier Shetty.

De siste årene har mange kinesere reagert kraftig på at uskyldige kan risikere å bli dømt til døden. I desember 2016 opphevet høyesterett den feilaktige dødsdommen mot Nie Shubin. Han ble henrettet 21 år tidligere i en alder av 20 år. I 2016 fastslo kinesiske domstoler at fire dødsdømte mennesker var uskyldige, og dødsdommene ble opphevet.

Vietnam inn på "topp 5"-listen

Det er avdekket et sjokkerende omfang av henrettelser i Vietnam. Både i Malaysia og Vietnam har det vist seg å være langt flere henrettelser enn man tidligere hadde trodd.

I februar 2017 kom det meldinger i vietnamesiske medier som viste at Vietnam i hemmelighet hadde henrettet hele 429 mennesker i tidsrommet 6.august 2013 til 30 juni 2016. Bare Kina og Iran hadde henrettet flere i dette tidsrommet. I rapporten fra sikkerhetsdepartementet ble det ikke opplyst om tallet for 2016.

- Omfanget av henrettelser i Vietnam er virkelig sjokkerende. Man kan undres over hvor mange flere Vietnam har tatt livet av uten at verden har visst noe om det, sier Salil Shetty.

Tilsvarende hemmelighold hadde det vært også i Malaysia. Etter påtrykk fra parlamentet kom det frem at flere enn tusen fanger satt på dødscelle, og at ni mennesker ble henrettet bare i 2016. Dette var mye mer enn det man tidligere hadde antatt.

Positiv trend i USA

Idéen om at dødsstraff avskrekker de kriminelle, har festet seg også andre steder i regionen. Filippinene avskaffet dødsstraffen i 2006, men kan nå være i ferd med å gjeninnføre denne straffen. I Maldivene er det fare for at henrettelser kan bli gjenopptatt etter en pause på mer enn 60 år.

For første gang siden 2006 er ikke USA blant de fem land i verden som henretter flest, og i fjor var det 20 som ble henrettet. Det er det laveste tall siden 1991, og i 1999 var det nesten fem ganger flere henrettelser. Antall henrettelser har minsket hvert år siden 2009, unntatt i 2012 da det var det samme som året før.

Det samme gjelder for antall dødsdommer, som var 32 i 2016. Det er det laveste tall siden 1973. Dette er et klart tegn på at dommere, påtalemyndighet og juryer avstår fra bruk dødsstraffen. Men: 2 832 fanger sitter fremdeles på dødscelle i USA.

Får ikke tak i gift

At det har vært færre henrettelser skyldes delvis pågående rettssaker om prosedyrer ved bruk av giftsprøyte. En annen grunn er at noen stater har hatt store problemer med å skaffe preparater som benyttes i en giftsprøyte. Mange legemiddelfirmaer både innenlands og utenlands har nektet å levere slikt til amerikanske fengsler. Hvis rettssakene om prosedyrer blir avsluttet, er det mulig at antall henrettelser kan øke igjen. Arkansas har planlagt åtte henrettelser i april.

Bare fem amerikanske delstater henrettet mennesker i 2016: Alabama (2), Florida (1), Georgia(9), Missouri (1) og Texas (7). Georgia og Texas har stått bak 80% av henrettelsene i 2016. 12 delstater inklusive Arkansas, har ikke henrettet noen på minst 10 år.

- Bruken av dødsstraff i USA er på sitt laveste nivå siden tidlig på 1990 tallet. Men vi må kjempe for å beholde det slik. Antall henrettelser kan øke sterkt igjen i 2017. Det sjokkerende antall henrettelser som er planlagt i Arkansas over en tidagersperiode i april, er et klart eksempel på hvor fort bildet kan endre seg, sier Salil Shetty.

Dødsstraff fungerer ikke

Den stadige nedgangen i bruken av dødsstraff i USA er en oppmuntring for aktivister som lenge har kjempet for å avskaffe dødsstraffen.

- Debatten om denne straffen har endret seg. Politikere bør styre klar av retorikken om å være streng mot kriminelle. Det var nettopp denne holdningen som bidro til et stort antall henrettelser i 1980 og 1990-årene. Dødsstraffen gjør ikke noen tryggere, sier Shetty.

- De fem enslige statene som henrettet noen i fjor, følger ikke med i tiden. Ikke bare er de i motstrid til en nasjonal trend, men også til en regional trend. I åtte år nå har USA vært i den skammelige posisjon å være det eneste land i Sør-og Nord Amerika som gjennomfører henrettelser, sier Shetty.LES MER:
HOVEDTRENDER i 2016:
  • Nedgang i antall henrettelser. Dette skyldes hovedsakelig at det var færre henrettelser i Iran og Pakistan. I Iran fra minst 977 til minst 567 og i Pakistan fra 326 til 87.
  • I Afrika sør for Sahara ble det registrert færre henrettelser, men antall dødsdommer ble mer enn doblet, først og fremst på grunn av sterk økning i Nigeria.
  • I Midtøsten og Nord-Afrika avtok antall henrettelser med 28 prosent, men det var fremdeles mange henrettelser i Iran og Saudi Arabia.
  • To land avskaffet dødsstraffen for alle forbrytelser, Benin og Nauru. Guinea avskaffet dødsstraffen for ordinære forbrytelser, men beholdt denne straffen i den militære straffelov for
  • desertering og forræderi.
  • Kina hevder at de viser åpenhet når det gjelder dødsstraff. Det viser seg at det ikke stemmer.
  • Vietnam henretter langt flere enn det man tidligere har visst.