Antall henrettelser i verden var rekordlavt i 2020. Men noen land går fortsatt mot strømmen.
Publisert: 17. Apr 2020, kl. 11:22 | Sist oppdatert: 21. Apr 2021, kl. 10:02

Nedgang i henrettelser globalt

I 2020 registrerte Amnesty 483 henrettelser fordelt på 18 land. Det er det laveste tallet siden 1979, da vi begynte å føre statistikk.

Som i tidligere år må vi ta forbehold om at antall henrettelser fra Kina, Vietnam og Nord-Korea ikke er kjent. I disse landene er det streng hemmelighold rundt bruken av dødsstraff.

Det var også en nedgang i antall mennesker som ble dømt til døden. Vi registrerte 1477 dødsdommer, som er 36% færre enn i 2019.

Landene som henrettet flest

Kina forblir landet som henretter flest i verden. Sett bort ifra Kina, ble 88 prosent av alle dokumenterte henrettelser gjennomført i fire land: Iran, Egypt, Irak og Saudi-Arabia.

 1. Kina (flere tusen)

 2. Iran (minst 246)

 3. Egypt (minst 107)

 4. Irak (minst 45)

 5. Saudi Arabia (minst 27)

Egypt hadde en tredobling i antall henrettelser sammenlignet med året før. I 2020 ble minst 110 henrettet, i 2019 var det 32. Mange dødsdommer i Egypt ble avsagt av militærdomstoler.

Iran henrettet omtrent like mange mennesker som i de siste to årene. Samtidig økte antallet dødsdommer på bakgrunn av politiske grunner. Dommene var ofte basert på ulne straffebestemmelser, urettferdige rettssaker og tilståelser tvunget frem under tortur.

Disse metodene for henrettelse ble brukt i 2020:

 • Halshugging (Saudi-Arabia)

 • Elektrisk stol (USA)

 • Henging (Bangladesh, Botswana, Egypt, India, Iran, Iraq, Syria, Sør-Sudan

 • Giftsprøyte (Kina, USA, Vietnam)

 • Skyting (Iran, Jemen, Kina, Nord-Korea, Oman, Qatar, Somalia, Taiwan)

Noen land gikk i feil retning

USAs føderale myndigheter under president Donald Trump henrettet hele 10 personer på mindre enn seks måneder i 2020.

Disse føderale henrettelsene ble gjennomført delvis etter juridisk tvilsomme prosedyrer eller hastebehandlinger av anker i Høyesterett. Det var de første henrettelsene i USAs føderale rettssystem siden 2003.

I 2020 ble flere personer henrettet i det føderale systemet enn i alle delstater til sammen, som var syv personer.

Qatar gjennomførte den første henrettelsen siden 2000, av en nepalsks statsborger. India, Oman og Taiwan gjenopptok også henrettelser.

Iran henrettet minst én person for en handling begått da han fortsatt var barn, i strid med FNs Barnekonvensjon og andre internasjonale bestemmelser. Amnesty antar at det sitter mindreårige lovbrytere i dødsceller både i Iran og på Maldivene.

Global statistikk

- Fullstendig avskaffet: 108 land

- Avskaffet for «vanlige forbrytelser»: 8 land

- De facto avskaffet: 28

- Praktiserer fortsatt dødsstraff: 55

Mens verden var opptatt med å redde mennesker fra covid-19, var det mange land som fortsatte å henrette mennesker.

Agnès Callamard, den nye internasjonale generalsekretæren i Amnesty International.

Uskyldig dødsdømte

Amnesty har dokumentert at minst 18 personer fikk opphevet sin dødsdom fordi det viste seg at de var uskyldige. Disse menneskene hadde fått endelige dødsdommer og skulle henrettes.

Hvordan påvirket korona?

Restriksjonene i forbindelse med covid-19 hadde en negativ innvirkning på adgangen til forsvarere og for retten til en rettferdig rettssak.

I USA fortalte forsvarsadvokater at de var ute av stand til å utføre viktige undersøkelser. Mange kunne heller ikke møte sine klienter ansikt til ansikt.

Samtidig førte pandemien til at antallet henrettelser ble kraftig redusert. Henrettelser og rettssaker ble utsatt av hensyn til smittevern.

Det nytter å stå opp mot dødsstraff

Amnestys rapport viser at kampen mot dødsstraff gir betydelige resultater:

 • Tsjad avskaffet dødsstraff i 2020

 • I USA avskaffet delstaten Colorado dødsstraff i 2020. I flere delstater var en midlertidig stans av henrettelser.

 • Antall henrettelser i USA (17) var det laveste siden 1991, til tross for et rekordhøyt antall på føderale henrettelser.

 • Saudi-Arabia reduserte antall henrettelser med 85%.
  • Dette er et resultat av en midlertidig stans i henrettelser for narkotikaforbrytelser.
  • I april avskaffet også kongen bruken av dødsstraff mot lovbrytere under 18 år, med unntak av terrorrelaterte saker.

 • Japan og Pakistan gjennomførte ikke henrettelser, for første gang siden henholdsvis 2011 og 2014.

 • Hviterussland gjennomførte ingen henrettelser. Dermed var det ingen som ble henrettet i Europa.

 • Med unntak av USA ble ingen henrettelser gjennomført i Amerika, for 12. år på rad.

 • Bare tre land gjennomførte henrettelser i Afrika sør for Sahara: Botswana, Somalia og Sør-Sudan.

 • Rekordmange land ønsker å avskaffe dødsstraff. 123 land sluttet seg til en to-årlig resolusjon i FNs generalforsamling som oppfordret alle land til å stanse alle henrettelser umiddelbart og sette i gang tiltak for å avskaffe dødsstraff.

Her kan du lese hele rapporten:

KONTAKT

Generalsekretær John Peder Egenæs: 911 00 676

Kommunikasjonssjef Sindre S Tollefsen: 926 30 315