Dødsstraffbulletin nr 4-2015

I Pakistan ble Asia Bibi dømt til døden for blasfemi i 2010 og har sittet i fengsel siden da. Høyesterett vil nå behandle en anke fra henne.
DELShare Copy 4Created with Sketch.backgroundLayer 1DELShare Copy 4Created with Sketch.backgroundLayer 1DEL
Publisert: 9. sep 2015, kl. 14:06 | Sist oppdatert: 13. Apr 2016, kl. 13:20
Belize
Den eneste dødsdømte i landet, Glenford Baptist, vil få sin dødsdom omgjort til fengselsstraff. Belize har ikke henrettet noen de siste 30 årene.
(Kilder: plustvbelize.com 14/7/2015 og Hands off Cain)

Gambia
President Yahya Jammeh benådet mange fanger 22.juli 2015. Det var da akkurat 21 år siden han kom til makten. De fleste som var dømt til døden eller livsvarig fengsel for forræderi i tidsrommet 1994 til 2013, ble løslatt. Det samme gjaldt enkelte drapsmenn som hadde sittet minst 10 år på dødscelle.
(Kilde: AFP, 22/07/2015 og Hands off Cain)

Ghana
President John Mahama har løslatt omlag 900 fanger i forbindelse med Ghanas nasjonaldag. I tillegg fikk 14 dødsdømte omgjort sin straff til livsvarig fengsel. (Kilde: kasapafmonline.com, 30/06/2015og Hands off Cain)

Irak
Den forrige statsminister Nouri al-Maliki hadde undertegnet 667 henrettelsesordrer som ennå ikke hadde ført til noen henrettelser.
Presidenten, Fuad Masum, har nedsatt en komité som skal undersøke disse sakene nærmere. Han sier at han ønsker å unngå sekteriske eller personlige avgjørelser tatt av den tidligere statsministeren.
Et kurdisk medlem av parlamentet, Zana Rustayi, uttalte at presidenten må granske disse sakene omhyggelig."Noen av disse avgjørelsene kan ha blitt tatt som en følge av konflikter mellom shiter og sunnier. Presidenten som er kurder, må unngå slike sekteriske konflikter".

Dessverre har presidenten nå gitt klarsignal til 42 henrettelser.
(Kilde: Basnews, 09/06/2015, Hands off Cain og Amnestys Internasjonale sekretariat 23. juli 2015)

Iran 1
I det første halvåret av 2015 er minst 394 mennesker henrettet i Iran dømt for narkotikarelaterte forbrytelser. Mange av disse henrettelsene kan knyttes til ytelser fra FNs Office on Drugs and Crime (UNODC) der europeiske stater som Frankrike og Tyskland fremdeles bidrar.

Frankrike har de siste årene gitt mer enn 1 million euro til bekjempelse av narkotika i Iran. Tyskland på sin side har ytet mer enn 5 millioner euro, dette innbefatter opptrening av narkotikahunder.

England, Irland og Danmark støtter ikke lenger UNODC. Den danske regjering har klart uttrykt at slik støtte “fører til henrettelser”.

Frankrike avskaffet dødsstraffen i sitt eget land i 1981 og Tyskland fulgte etter i 1987. Det er bekymringsfullt at begge disse landene bidrar til økt bruk av dødsstraff i Iran.
(Kilde: Reprieve, July 2, 2015, Iran Human Rights og Hands off Cain)

Iran 2
Hesameddin Farzizadeh er 23 år gammel og tidligere fysikkstudent. Han ble dømt til døden for apostase, frafall fra den rette lære. Han hadde skrevet en bok, “Fra Islam til Islam”, der han drøfter historien til shiagrenen i Islam. Blant annet stiller han spørsmål om den 12. imam eksisterer. Denne imamen skal etter tradisjonen være en messiansk figur som de siste dager skal redde menneskeheten.

I tillegg til dødsdommen ble Hesameddin Farzizadeh dømt til sju års fengsel og 74 piskeslag. Disse dommene fikk han fordi han hadde fornærmet profeten Muhammed og Irans leder, Ali Khemenei.
(Kilde: IHRDC, 20/06/2015 og Hands off Cain)

Kina
En mann ved navnYu Yingsheng har sittet uskyldig fengslet i 17 år. Han var dømt til livsvarig fengsel for å ha voldtatt og drept sin kone Hanon. Hele tiden har han og hans far kjempet for å få gjenopptatt saken. Det ble en ny rettssak i 2013. Domstolen fant da at det var utilstrekkelig bevis mot Yu, og han ble løslatt.

Deretter ble saken etterforsket på nytt. Basert på blant annet DNA-bevis, ble en tidligere politimann, Wu Qinyuan, arrestert. Det kom frem at Wu hadde voldtatt Hanon og etterpå drept henne. Han ble så stilt for retten og fikk dødsstraff. Han ble også dømt til å betale erstatning til Yu. Beløpet tilsvarer 63 000 norske kroner.
( Kilde: business-standard.com, 15/05/2015 og Hands off Cain)

Madagaskar
Madagaskar har avskaffet dødsstraffen. Den siste kjente henrettelsen i landet var i 1958
(Kilde: Amnesty International 8.07.2015)

Pakistan
Asia Bibi ble dømt til døden for blasfemi i 2010 og har sittet i fengsel siden da. Høyesterett vil nå behandle en anke fra henne.

Det var general Zia-ul Haq som i 1986 innførte dødsstraff som en mulig straff for blasfemi. Siden da er en lang rekke menn blitt dømt til døden for blasfemi, men ingen er blitt henrettet.

Asia Bibi er den første kvinnen som har fått en slik dom. Det var i 2010 at hun tilbød drikkevann til en gruppe muslimske kvinner. De nektet å drikke dette vannet fordi Asia var kristen og derfor "uren". I diskusjonen som fulgte, påstod de muslimske kvinnene at Asia hadde fornærmet den store profeten Muhammed.
(Kilde: Time.com, 22/07/2015og Hands off Cain)

Surinam
Surinam har avskaffet dødsstraffen. Den siste henrettelsen i landet var i 1982.
(Kilde: Amnesty International 8.07.2015)

USA
Presidenten i USA kan fungere som en overdommer for fanger som er dømt ved føderale eller militære domstoler. I juli 2015 løslot president Obama 46 fanger . De var alle dømt for forbrytelser som ikke var voldelige. Tidligere har han sluppet fri 43 fanger. Obama har løslatt flere fanger enn de fire forrige presidenter til sammen.

Derimot omgjorde han ingen dødsdommer til fengselsstraff. For tiden er det 62 fanger som er dømt til døden ved føderale domstoler og 6 som er dødsdømt ved militære domstoler. Presidenten kan avgjøre skjebnen til disse 68 fangene, men han har ingen innflytelse over fanger som er dømt til døden ved delstatlige domstoler. Per 1.april 2015 var det i alt 3 002 dødsdømte fanger i USA.
(Kilder:nbcnews.com, Hands Off Cain, 16/07/2015og Death Penalty Information Center)

Dødsceller i USA
Per 1. April 2015 sitter det 3 002 fanger i dødsceller i USA, bare 54 av dem er kvinner.
43% av fangene er hvite, 42% er svarte, 13% er latinamerikanere og 2% tilhører andre raser.
Denne fordelingen viser en klar skjevhet. Over halvparten av de dødsdømte fangene tilhører rasemessige minoriteter.
(Kilde: Death Penalty Information Center 17.juni 2015)

Louisiana
Louisiana har utsatt alle henrettelser til juli 2016. Grunnen er at delstaten har problemer med å skaffe medikamenter som kan brukes ved henrettelser.
(Kilde: The Lens, 23/06/2015 og Hands off Cain)

Nebraska
Nebraska har avskaffet dødsstraffen!

Behandlingen av denne saken i lovgivende organer, var til tider svært spennende.
Nebraska har ettkammersystem i parlamentet. Et lovforslag skal behandles tre ganger. De to første gangene var det 30 som stemte for avskaffelse og 13 i mot. Ved den tredje avstemning var det 32-15. Dette virket betryggende, men guvernøren Pete Rickets la ned veto.

Saken gikk så tilbake til parlamentet. Det trengtes 30 stemmer for å sette vetoet ut av kraft. Og nettopp det skjedde. Stemmetallene ble 30-19. Hadde bare 29 stemt for, så hadde det fremdeles vært dødsstraff i Nebraska.

Den nye loven får ikke tilbakevirkende kraft. De 10 dødsdømte sitter da fremdeles på dødsceller. Siden 1976 har Nebraska bare henrettet tre fanger. Den siste i 1997. Da ble en mann tatt av dage i den elektriske stol.

Det er nå 19 delstater i USA som har kvittet seg med dødsstraffen
(Kilde: Amnestys internasjonale sekretariat mai 2015)

North Carolina
[Anchor] Her kan du se bilder av halvbrødrene Henry McCollum og Leon Brown. De ble dømt til døden for drapet på en 11 år gammel jente i 1983. I 2014 ble det foretatt en grundig DNA-undersøkelse som viste at en annen var skyldig. Henry og Leon ble da sluppet fri etter å ha sittet i fengsel i over 30 år.

Guvernør Pat McCrory har nå formelt benådet de to halvbrødrene og gitt åpning for at de kan få erstatning. En komite skal vurdere dette nærmere. Henry og Leon kan hver for seg maksimalt få et beløp som tilsvarer 6 millioner norske kroner.

I mange amerikanske delstater er det slett ingen selvfølge at uskyldig dømte får erstatning.
(Kilde: Death Penalty Information Center, 5. juni 2015)

Texas
Stadig færre blir dømt til døden i Texas. Det har ikke vært noen dødsdommer i delstaten de første sju månedene i 2015. Dette står i skarp motsetning til slik det var i 1990-årene. I 1994 var det 49 dødsdommer og i 1999 var tallet 48.
(Kilde: Death Penalty Information Center 3. August 2015)

Zambia
President Edgar Lungu har omgjort 332 dødsdommer til livsvarig fengsel. Landet har ikke henrettet noen siden 1997. I afrikanske land sør for Sahara ble det i 2014 registrert 46 henrettelser i tre land, nemlig Ekvatorial Guinea, Somalia og Sudan. Året før var det 64 henrettelser i fem land. Dette er en reduksjon på 28%.
(Kilde: Amnestys internasjonale sekretariat 17. juli 2015)

Zimbabwe
I 2013 ble det vedtatt en ny straffelov som blant annet uttrykte at ingen kvinne kunne dømmes til døden. Den eneste kvinne som da satt i dødscelle var Shylet Sibanda. Nå har hun fått omgjort sin dødsdom til livsvarig fengsel.
(Kilde: zbc.co.zw, 15/07/2015 og Hands off Cain)