Dødsstraffbulletin nr 4-2010

Steining
Tidligere i historien vet vi om mange henrettelsesmetoder som førte til store og langvarige lidelser for den dødsdømte, for eksempel korsfesting. De fleste metodene brukt i dag, skal etter teorien føre til en rask død: skyting, hengning, giftsprøyte, elektrisk stol eller halshugging. Men alle kan være smertefulle enten på grunn av teknisk svikt eller på grunn av ukyndighet eller overlegg fra bødlenes side. Nå for tiden er det bare steining der man helt bevisst går inn for å forlenge dødsprosessen.
Publisert: 1. okt 2010, kl. 11:18 | Sist oppdatert: 22. okt 2013, kl. 13:56
De siste årene er det utelukkende Iran som har steinet folk etter dom i en rettssal. Amnesty vet om minste seks som er blitt steinet etter 2006. Minst åtte kvinner og tre menn er for tiden dømt til steining i dette landet.

Det er i alt åtte land eller distrikter som i lovverket har steining som en mulig straff: Aceh-provinsen i Indonesia, Forente arabiske emirater, Iran, Jemen, Nigeria(nordlige distrikter), Pakistan, Saudi Arabia og Sudan.

Amnesty har ingen systematisk oversikt over utenomrettslige henrettelser ved steining, men har fått rapporter om slike hendelser. De fleste er fra Somalia, der de sentrale myndigheter bare har kontroll over en svært liten del av landet.

I Afghanistan har det meget sjelden forekommet steining etter at Taliban ble felt i 2001.
En mann og en kvinne ble steinet i august 2010 i den nordlige del av landet. Dette skjedde etter ordre fra Taliban, som kontrollerer denne delen av landet. Det skal også ha forekommet en steining i 2005, visstnok etter ordre fra en religiøs leder som ikke tilhørte Taliban.

En gruppe alliert med pakistansk Taliban, skal ha foretatt en offentlig steining i den nordvestlige del av Pakistan i 2007.

Når man tar i betraktning at mange tusen blir henrettet hvert år i hele verden, er det svært få som blir henrettet ved steining.

Bangladesh
President Zillur Rahman har benådet 20 dødsdømte fanger. De ble dømt til døden i 2005 for drapet på en lokal leder i Nasjonalistpartiet.
(Kilde: Times of India, 07/09/2010)

Ekvatorial-Guinea
Fire menn ble henrettet i august 2010. De skal ha vært innblandet i et attentat mot presidenten, Teodoro Obiang Nguema, i februar 2009. De ble henrettet samme dag som dommen falt. De fikk altså ingen mulighet til å anke dommen.
(Kilde: Agence France Presse, 23/08/2010)

India
Den indiske president, Pratibha Devisingh Patil, har omgjort 14 dødsdommer til livsvarig fengsel
(Kilde: Central Chronical, 12/09/2010)


Foto:WikimediaCommons

Indonesia
Indonesia har ikke henrettet noen på snart to år. Dette er litt overraskende. Det var nemlig 10 henrettelser i 2008, og justisministeren, Hendarman Supandji, fikk i fjor myndighet til å speede opp henrettelser.

Når likevel ingen er blitt henrettet i det siste, kan det skyldes at Indonesia fikk mye internasjonal kritikk etter alle henrettelsene for to år siden.

Det er nå mer enn 100 fanger på dødsceller i Indonesia, omtrent halvparten er dømt for narkotikaforbrytelser.
(Kilde: Sant’Egidio, Aug 23, 2010)

Iran og Ashtiani
Sakineh Mohammadi Ashtiani er dømt til døden ved steining. Saken har vakt enorm oppmerksomhet internasjonalt. Dette har nok hatt sin virkning, og myndighetene har erklært at hun ikke vil bli steinet. Hennes sønn Sajad har fortalt til en avis at hun blir trakassert i fengselet. Hun får høre at ingen kommer for å besøke henne. Men når slektningene kommer, blir de fortalt at Sakineh ikke ønsker besøk

I august 2010 fikk hun beskjed om at hun ville bli henrettet dagen etter. Hun skrev et testamente og tok avskjed med sine medfanger. Det hele viste seg å være nok en trakassering. Hun ble ikke henrettet.

Sønnen hennes sier:”De er rasende over det internasjonale oppstyret når det gjelder hennes sak, og de hevner seg på henne. Jo mer press utenfra, desto mer mishandler de henne”.
(Kilde: Guardian.co.uk, 31/08/2010)

Mer om Ashtiani
En talsmann fra det iranske utenriksdepartement, Ramin Mehmanparast, uttalte i september 2010 at dommen mot Asthiani ville bli vurdert på nytt.
(Kilde: heraldsun.com.au, 08/09/2010)

Kina 1
Et forslag om endring av straffeloven er nå til behandling i Kina. Tidligere har det vært hele 68 forbrytelser som kunne føre til dødsstraff. Etter forslaget skal 13 av disse forbrytelsene ikke lenger kunne straffes med døden.

Dette er en positiv nyhet, men det vil neppe føre til vesentlig færre dødsdommer.
Det blir nemlig sjelden idømt dødsstraff for disse 13 forbrytelsene. Det gjelder blant annet hvitsnippsforbrytelser som skattesnyteri og smugling. Det skal også bli forbudt å dømme til
døden mennesker over 75 år.

Kina 2
Kina har tatt et nytt lite skritt som kan redusere antall dødsdommer. Som en hovedregel skal nå en dødsdom behandles i to rettsinstanser før saken går til høyesterett.

Tidligere hendte det at en fange først anket dommen og så senere ble presset til å trekke anken. Dette påtrykket kunne komme fra politi eller dommere som var redde for at de hadde gjort en feil og følgelig kunne bli straffet for det. Det skal nå bli umulig å trekke en anke.
(Kilde: China Daily, 01/09/2010)

Pakistan
I 2008 uttalte regjeringen at de ville omgjøre alle dødsdommer til livsvarig fengsel. Denne bestemmelsen er ikke blitt satt ut i livet. Grunnen er nok kraftig motstand fra fundamentalistiske kretser. Imidlertid er ingen blitt henrettet siden september 2008. Tidligere var Pakistan blant de land som henrettet flest i forhold til folketallet.

Det ser ut til at det sitter omtrent 7 400 fanger på death row i Pakistan. Ingen andre land har så mange dødsdømte fanger.
(Kilde:Sant’ Egidio 27 August 2010)

Uganda
En representant for fengselsvesenet, Frank Baine, uttalte nylig at 167 dødsdømte fanger har fått sin straff omgjort til livsvarig fengsel, fire av dem er kvinner. Dette er en følge av en avgjørelse i Høyesterett i 2009. Det ble da fastslått at en fange som hadde sittet mer enn tre år på death row, skulle få sin dom omgjort til fengselsstraff
(Kilde: Daily Monitor, 13/09/2010)

USA
I 2000 var det 3 682 som satt på death row i USA. Per 1. januar 2010 er tallet sunket til 3 261. Grunnen til dette er at noen fanger er blitt henrettet, noen har dødd av naturlige årsaker, og noen er blitt løslatt fordi de var uskyldige. Dessuten har det vært lite tilsig av nye dødsdømte. Det er stadig færre som blir dømt til døden i USA.

Det er 3 200 menn og 61 kvinner på death row. Hovedgrunnen til at det er langt flere menn enn kvinner, er nok at menn generelt er mer voldelige enn kvinner. En annen grunn er at domstolene nødig dømmer en kvinne til døden.

44 % av de dødsdømte er hvite, 41% er svarte og 12% er latinamerikanere. Her er det en klar rasemessig skjevhet. For eksempel regner man med at bare 12 % av befolkningen er svarte.

Det er stadig flest dødsdømte fanger i California (697), deretter kommer Florida (398), Texas (337), Pennsylvania (222) og Alabama (201).
(Faktaopplysningene fra Death Penalty Information Center)

Ohio
Kevin Keith ble dømt til døden i 1994. Han har hele tiden hevdet at han var uskyldig.
Han skulle etter planen henrettes 15. september 2010.

Benådningskomitéen anbefalte enstemmig at henrettelsen skulle gå sin gang, men guvernøren, Ted Strickland, omgjorde dødsdommen til livsvarig fengsel uten mulighet til prøveløslatelse.

Han uttalte at det var mye tvil i denne saken, og mente at det var grunnlag for en helt ny behandling i rettssystemet.


Guvernør Ted Strickland
Foto: WikimediaCommons