Dødsstraff-statistikk for 2017

Etter to år med nedturer er vi tilbake på riktig kurs mot en verden uten dødsstraff.
Publisert: 12. Apr 2018, kl. 06:57 | Sist oppdatert: 27. jun 2019, kl. 13:00
Med innføring av en ny militær strafferett i desember 2017 ble Guinea det 20. landet i Afrika sør for Sahara og det 106. landet i verden der dødsstraff er fullstendig avskaffet. Den nye loven ble vedtatt av landets parlament allerede i 2016, etter intens lobbying fra blant annet Amnesty International.

Afrika viser veien

Som Amnestys rapport om bruken av dødsstraff i verden i 2017 viser, er Afrika sør for Sahara blitt en verdensregion der henrettelser forekommer svært sjeldent. Bare to land i regionen, Sør-Sudan og Somalia, gjennomførte henrettelser i 2017. I tillegg til de 20 land i regionen som har formelt avskaffet dødsstraffen har ytterligere 14 land ikke gjennomført henrettelser i ti år eller mer.

Tilbake til trenden fra 2014

Den gledelige utviklingen i Afrika sør for Sahara ble også gjenspeilet på globalt nivå. Etter to år med dramatisk økte henrettelsestall, vendte verden i 2017 tilbake til en utvikling mot stadig mindre bruk av dødsstraff. Tilsammen har nå 142 land avskaffet dødsstraff enten i lov eller praksis. 23 land gjennomførte henrettelser i 2017.

Fem verstingsland

Som i de siste årene var det i 2017 bare få land som stod for brorparten av henrettelsene i verden. Av de 993 henrettelser Amnesty kunne registrere ble over halvparten gjennomført i Iran. Andre verstingsland var Saudi Arabia (146 henrettelser), Irak (minst 125) og Pakistan (minst 60). I tillegg gjennomførte Kina igjen flere henrettelser enn resten av verden tilsammen. Informasjon om bruken av dødsstraff behandles i Kina imidlertid som statshemmelighet og det er helt umulig å fastslå et noenlunde troverdig tall, selv om Amnesty vet at det var mange tusen kinesere som ble drept av staten også i 2017.

Minst fem mennesker ble henrettet i Iran for en straffbar handling begått som barn. Iran var det eneste landet i verden der Amnesty kunne dokumentere henrettelser av mindreårige lovbrytere.

Alarmerende i Irak og Egypt

Den mest negative utviklingen i 2017 har vi sett i Irak. Der ble det henrettet rundt 50% flere mennesker enn i 2016 og nesten fem ganger så mange som i 2015. Det er spesielt alarmerende at denne dramatiske økningen står i direkte sammenheng med den militære suksessen mot den såkalte Islamske stat (IS). De aller fleste dødsdommer ble avsagt for terrorvirksomhet, ofte i urettferdige, summariske rettssaker, gjerne fulgt av massehenrettelser.

Egypt henrettet riktignok noen færre mennesker enn i 2016, men antall dødsdommer ble nesten doblet. Over 400 menn og kvinner ble dømt til døden, minst 88 av dem for voldshandlinger med politisk bakgrunn. Minst 24 dødsdommer ble avsagt mot sivile av militæørdomstoler etter svært urettferdige rettssaker.

Uskyldig dømt

I 2017 fikk Amnesty vite om 55 rettskraftige dødsdommer som ble opphevet fordi de dømte viste seg å være uskyldige. Som oftest er det bare tilfeldigheter som fører til at en feilaktig dødsdom blir oppdaget, så vi må gå ut ifra at det er mange flere som venter på henrettelser for forbrytelser de ikke har begått.

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }


Noen tall fra Amnestys dødsstraff-statistikk for 2017:

Registrerte henrettelser: minst 993, (i tillegg til flere tusen i Kina)
Registrerte dødsdommer: minst 2591 (uten Kina, Iran og Nord-Korea)
​Land som henrettet flest: Kina (flere tusen), Iran (minst 507), Saudi Arabia (146), Irak (minst 125)

Henrettelser av mindreårige lovbrytere: minst 5 (Iran)

Uskyldig dømte løslatt: 55 (derav 28 i Nigeria, 19 i Sambia og 5 i USA)

Land som har avskaffet dødsstraff for alle forbrytelser: 106
Land som har avskaffet dødsstraff bare i fredstid: 7
Land som ikke har henrettet på minst ti år: 29
Land som fortsatt bruker dødsstraff: 56
Land som henrettet noen i 2017: 23

Dødsstraff i USA:
23 henrettelser i 8 delstater
41 dødsdommer
2724 dødsdømte
​19 US-delstater har avskaffet dødsstraff, i tillegg har 11 delstater ikke henrettet noen på minst ti år.