Dødsstraff i 2022: Disse landene henrettet flest

Henrettelsesbølger i Iran og Saudi-Arabia sørger for det høyeste antallet henrettelser Amnesty har registrert på fem år. Dette kommer frem i Amnestys ferske rapport.
Publisert: 15. Mai 2023, kl. 20:24 | Sist oppdatert: 5. sep 2023, kl. 11:35

Amnesty registrerte minst 883 henrettelser i 20 ulike land, i løpet av 2022. Det er en økning på 53 prosent sammenlignet med året før.

Økningen skyldes i all hovedsak to land, Iran og Saudi-Arabia, som til sammen gjennomførte nesten 400 flere henrettelser enn året før.

– Henrettelsesbølgen i Iran og Saudi-Arabia kan bare beskrives som fullstendig forakt for menneskeliv og internasjonal rett.

Saudi-Arabia henrettet svimlende 81 mennesker på én dag.

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International i Norge​

Samtidig brukte styresmaktene i Iran dødsstraff i et åpenbart forsøk om å skremme befolkningen ti taushet, i lyset av de omfattende protestene som begynte i september 2022.

Se full oversikt


Store mørketall

I tillegg kommer sannsynligvis flere tusen henrettelser i Kina der statistikk om dødsstraff holdes hemmelig.

Omfanget av bruken av dødsstraff både her, og i Nord-Korea og Vietnam, er underlagt streng hemmelighold – men det er kjent at de bruker dødsstraff i utstrakt grad.

Det betyr at det reelle globale tallet er langt høyere enn det Amnesty kan dokumentere. Selv om vi ikke har pålitelige tall fra Kina, må vi gå ut ifra at landet fortsatt henretter flere ganger flere mennesker enn resten av verden til sammen.

Les hele rapporten

Henrettet for narkotikalovbrudd

Det registrerte antallet personer henrettet for narkotikarelaterte lovbrudd mer enn doblet seg i 2022 sammenlignet med året før.

Narkotikarelaterte henrettelser ble registrert i Kina (ukjent antall), Iran (255), Saudi-Arabia (57) og Singapore (11), og utgjorde 37 % av de totale henrettelsene registrert globalt av Amnesty. Henrettelser for narkotikarelaterte lovbrudd ble sannsynligvis også utført i Vietnam, men disse tallene forblir statshemmeligheter.

– Det er ekstra skremmende at nesten 40 % av alle kjente henrettelser er for narkotikarelaterte lovbrudd.

Det viser tydelig at dødsstraff først og fremst er et middel som brukes mot de vanskeligstilte, de som allerede er dyttet ut av samfunnet.

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International i Norge​

Et glimt av håp

Per i dag har 144 land avskaffet dødsstraff i lov eller praksis, det er nesten tre av fire land. Og mens noen få land trappet opp sin bruk av dødsstraff, var det hele seks land som avskaffet dødsstraffen helt eller delvis i 2022.

Kasakhstan, Papua Ny-Guinea, Sierra Leone og Den sentralafrikanske republikk avskaffet dødsstraff for alle forbrytelser, mens Ekvatorial-Guinea og Zambia avskaffet dødsstraff i sivil strafferett, men beholdt den i militær strafferett.

Samtidig kunngjorde Sri Lankas nyvalgte president, Ranil Wickremesinghe, at han ikke ville tillate henrettelser i sin regjeringsperiode og Maldivene vedtok en stans for henrettelser.

– Kampen mot dødsstraff er en kamp vi vinner – skritt for skritt – men henrettelsesbølgene i Iran og Saudi-Arabia – samt de antakeligvis flere tusen henrettelser i Kina i 2022 – minner oss om at vi ikke kan hvile på laurbærene. Amnesty vil fortsette sin kamp til dødsstraffen er avskaffet over hele kloden, sier Egenæs.

KONTAKT

Generalsekretær John Peder Egenæs: 911 00 676

Kommunikasjonsrådgiver Varin Hiwa: 401 60 071