Bilde

Covid-19 rammer lhbt-personer

I noen land er det livsfarlig å elske en av samme kjønn. Under covid-19-pandemien er mange lhbt-personer ekstra utsatt.

Akkurat nå trapper Amnesty opp arbeidet for å sikre rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og trans (lhbt) -personer verden over.

Slik rammes lhbt-personer av covid-19-pandemien:

Risikerer vold og overgrep

Karantene er ikke nødvendigvis trygt for alle.

Mange sitter isolert i hjem med familiemedlemmer som ikke aksepterer dem. Det gjør dem mer utsatt for vold og overgrep.

Lite tilgang til helsetjenester

Det er blitt vanskeligere å oppsøke hjelp.

Økt press på helsetjenester fører til at mange helseklinikker må redusere åpningstid eller stenge fullstendig.

For lhbt-personer som er tvunget hjem til en familie som ikke aksepterer dem er det kritisk at de ikke har noen å snakke med, og ikke har vanlig tilgang til lege.

Også transpersoner som er avhengig av hormonell og annen behandling vil bli hardt rammet når tilgang på helsetjenester strammes inn.

Kan ikke stå opp mot diskriminering

Enkelte land bruker covid-19-pandemiens smittetiltak for å fremme diskriminerende politikk.

Dette blir enklere å gjennomføre når mennesker ikke kan samles for å demonstrere mot det.

  • Et eksempel er Polen. Der har regjeringen har lagt frem et nytt lovforslag om å forby seksualundervisning for personer under 18 år. Lovforslaget ble introdusert etter en homofobisk kampanje rettet mot LHBT-personer, som blant annet likestilte LHBT-personer med pedofile.
Vil du bidra?

Vis verden hva du står for og bær et regnbuearmbånd. Da støtter du Amnestys arbeid for lhbt-personers rettigheter verden over.


Din støtte vil bidra til å:

  • dokumentere hvordan lhbt-personer verden over utsettes for diskriminering og hatkriminalitet;
  • stanse vold og overgrep som rammer mennesker på grunn av deres seksuelle orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk;
  • avskaffe diskriminerende lover og hindre nye diskriminerende lovforslag fra å bli vedtatt;
  • motvirke fordommer mot lhbt-personer og sikre likestilling.


Bestill ditt armbånd her.