Bangladesh: Journalist løslatt

En journalist ble arrestert bl.a. for å være ”...involvert i å sverte Bangladesh’ og dets regjerings gode navn og rykte”. Han ble på myndighetenes oppfordring holdt i forvaring av politiet i to måneder. Nå har Bangladesh høyesterett bedt myndighetene forklare hvorfor denne forvaringen ikke var ulovlig.
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 23. Jan 2002, kl. 11:10 | Sist oppdatert: 25. Feb 2010, kl. 02:21

Journalist og samvittighetsfange Shahriar Kabir ble arrestert 22. november 2001, etter å ha returnert fra India, hvor han intervjuet hinduer som nylig hadde flyktet fra rettsforfølgelse i Bangladesh. Under arrestasjonen beslagla politiet blant annet fire videokassetter. Han ble ført til sentralfengslet i Bangladesh’ hovedstad Dhaka, under en spesiell lov som gir utvidet myndighet til å holde individer i forvaring uten tiltale.

I en pressemelding 24. november forklarte myndighetene at han ble arrestert fordi ”det ble senere oppdaget at videoene inneholdt upassende og villedende uttalelser som er samfunnsfiendtlige og skadelige for fellesskapets harmoni.” og videre fordi Kabir ”...var involvert i å sverte Bangladesh’ og dets regjerings gode navn og rykte”.

1. desember ba Bangladesh’ høyesterett myndighetene om innen en uke å forklare hvorfor anholdelsen av Shahriar Kabir ikke var ulovlig. 9. desember ba myndighetene politiet om å anklage Kabir for brudd på følgende paragrafer i Bangladesh’ straffelov: 123A (fordømmelse av staten og å tale for avskaffelsen av dens suverenitet), 124A (Oppvigleri) og 505A (skadelig adferd gjennom ord eller handling). Dagen etter ble Kabir tatt til et forvaringssted unndratt for offentligheten for avhør, uten at det var blitt reist formell tiltale mot ham. 11. desember ble den første av tre Urgent Actions på Kabirs vegne sendt ut til URGENT-nettverket over hele verden, også i Norge.

Med brev og besøksforbud ble han holdt i et kaldt, mørkt rom, og ble i lengre perioder nektet søvn. Til tross for en rettskjennelse fra høyesterett om at han skulle få tilgang til sin advokat, fikk verken hans advokat eller familie lov til å besøke ham. 14. desember brakte politiet ham for forhørsretten og ba om ytterligere tre dagers varetektskjennelse, men retten bevilget bare én dag. Som konsekvens av dette ble Kabir ført tilbake til sentralfengselet i Dhaka 16. desember

20. januar 2002 ble Shahriar Kabir foreløpig løslatt mot kausjon. Politiet søker å anke mot kausjonsløslatelsen, som ble innvilget av høyesterett. Videre har høyesterett beordret myndighetene om å forklare hvorfor Kabir’s løslatelse mot kausjon ikke skal være permanent.

Shahriar Kabir står fremdeles tiltalt for forræderi, en tiltale han og hans advokat nekter å godta. Foreløpig har ikke myndighetene offentliggjort bevis som kan underbygge tiltalen.

Takk til alle som deltok i denne URGENT-aksjonen. Amnesty International vil fortsette å følge saken. Dersom det skulle bli nødvendig vil URGENT-nettverket igjen bli mobilisert.