Anti-homolov vedtatt i Russland

Guvernør Georgiy Poltavchenko har undertegnet den omstridte loven som forbyr offentlig informasjon om homofili, biseksualitet og transseksualitet i St. Petersburg.
Publisert: 13. Mar 2012, kl. 17:38 | Sist oppdatert: 13. Mar 2012, kl. 18:35
Amnesty International er blant menneskerettighetsorganisasjonene som har protestert i forkant av lovvedtaket. Det samme har flere lands myndigheter gjort, blant annet Norge.
Strider mot russisk grunnlov

Den omstridte loven strider mot internasjonale menneskerettigheter nedfelt i konvensjoner som også Russland har sluttet seg til.
Den bryter retten til ikke-diskriminering, og hindrer ytrings- og forsamlingsfriheten til personer som er, eller som oppfattes å være, lesbiske, homofile, biseksuelle eller transpersoner (LHBT), samt talspersoner for LHBT-rettigheter.
Loven er også i strid med den russiske grunnloven, som forbyr diskriminering og garanterer retten til ytringsfrihet. Politisk rådgiver i Amnesty International Norge, Patricia Kaatee, er dypt bekymret for situasjonen for LHBT-personer i regionene hvor loven er innført.

- Denne loven bidrar til ytterligere diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Vi frykter også at tilsvarene lover kan bli vedtatt i flere regioner, og i verste fall bli gjeldende i hele føderasjonen, sier Kaatee.
Trakassert og forfulgt

De siste årene har Amnesty International dokumentert en innskrenking av ytringsfriheten for både aktivister og organisasjoner som jobber med LHBT-rettigheter i Russland.
Arrangørene av filmfestivaler, Pride-markeringer og andre offentlige arrangementer av og for LHBT-personer har blitt angrepet av voldelige demonstranter uten å få nødvendig beskyttelse av politiet, samtidig som politiet ikke gir tillatelse til å gjennomføre fredelige demonstrasjoner for å forsvare LHBT-rettigheter. Aktivister som forsøker blir arrestert.

Det er uvisst hvordan loven vil praktiseres, men i sin ytterste konsekvens kan det resultere i at det ikke lenger er mulig å omtale homofili eller LHBT-rettigheter verken i sosiale eller andre medier.
Loven vil forsterke en allerede eksisterende trakassering, forfølgelse og diskriminering på bakgrunn av seksuelle orientering og kjønnsidentitet, forteller Kaatee. Hun er svært opptatt av hva dette vil føre til i praksis.

- Det er snakk om at det heretter ikke skal være lov å snakke om homofili til mindreårige. Det har dramatiske konsekvenser for unge homofile, som ikke lenger vil ha noe sted å få informasjon, kunnskap, og ikke minst støtte fra. Dermed også vanskeligere å drive med smittevern og forebyggende helsearbeid. I tillegg vil det ha alvorlige konsekvenser for organisasjoner som fremmer LHBT-rettigheter. Det er vanskelig å hindre ungdom tilgang på nettbasert informasjon, eller for den saks skyld, informasjon gjennom vanlige medier, sier Kaatee.


Om antipropagandaloven:
  • 29. februar i år vedtok bystyreforsamlingen i St. Petersburg lovforslaget som forbyr handlinger som offentlig informerer om homofili, biseksualitet og transseksualitet.
  • Antipropagandaloven forbyr ”propaganda for sodomi, lesbiskhet, biseksualitet, transkjønnethet og pedofili til mindreårige”.
  • Loven trår i kraft i St. Petersburg 17. mars 2012.
  • Loven har allerede blitt vedtatt i russiske regioner i Ryazan, Kostroma og Arkhangelsk, og har flere ganger blitt foreslått i Moskva.
Les også: