Amnestys historie

Da den britiske advokaten Peter Benenson i 1961 hørte om to portugisiske studenter som var blitt arrestert for å ha skålt for friheten, ble han så opprørt at han skrev en artikkel i den engelske avisen The Observer under tittelen ”The Forgotten Prisoners”.
Publisert: 27. Mai 2011, kl. 09:45 | Sist oppdatert: 26. Jan 2015, kl. 15:42
Appellen hans om amnesti for det han kalte ”samvittighetsfanger”, ble gjengitt i aviser over hele verden og skulle vise seg å være kimen til Amnesty International.

60-tallet: Lyset blir tent
Det første internasjonale møtet i 1961 vedtar å etablere en ”permanent internasjonal bevegelse for beskyttelse av menings- og trosfrihet”. Et lite kontor og bibliotek, bemannet med frivillige, blir åpnet i Peter Benensons lokaler i London. 10. desember tennes det første Amnesty-lyset i kirken St. Martin in the Fields i London.

Organisasjonen ”Amnesty International” blir permanent etablert i 1962. Det første etterforskningsbesøket finner sted samme år, og den første årsrapporten blir publisert. Amnestys hovedkvarter, Det internasjonale sekretariatet, blir etablert i London i 1963 samtidig med et etterforskningsbyrå, bemannet av frivillige.

I 1965 gir Amnesty ut sin første rapport om fengselsforhold i Portugal, Sør-Afrika og Romania. I 1968 endrer Amnesty sine statutter til også å omfatte aksjonsarbeid mot dødsstraff og henrettelse av politiske fanger. Det er nå 850 lokale grupper og 27 nasjonale seksjoner i Amnesty-systemet. 2000 fanger er løslatt siden organisasjonen ble dannet.

70-tallet: Amnesty blir fredsprisvinner
I 1972 starter Amnesty sin første kampanje mot tortur, og tre år senere vedtar FN enstemmig Konvensjonen mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. I 1973 går den første Urgent Action ut på vegne av den brasilianske professoren Luiz Baxilio Rossi, som er arrestert på politisk grunnlag.

Den første forestillingen av Secret Policeman’s Ball, med bl.a. John Cleese og andre fra Monty Python, vises i London i 1967 til inntekt for Amnesty. Komedien blir verdensberømt som det første store veldedighetsarrangement.

I 1977 tildeles Amnesty Nobels fredspris for ”å ha bidratt til å sikre grunnlaget for frihet, rettferdighet og derigjennom også til fred i verden”. Året etter blir Amnesty tildelt FNs Menneskerettighetspris. I 1978 utvider Amnesty igjen sitt mandat til å inkludere arbeid mot politiske drap.

80-tallet: Artistenes tiår
I 1980 starter Amnesty sin første kampanje mot dødsstraff og året etter en kampanje mot forsvinninger. 317 Urgent Actions blir i 1981 sendt ut på vegne av tusenvis av samvittighetsfanger i over 60 land. I 1983 starter Amnesty en kampanje mot politiske drap begått av myndigheter.

I 1985 utvider Amnesty mandatet til også å omfatte arbeidet for flyktninger. Den første undervisningspakken utgis: Teaching and Learning about Human Rights. Året etter starter Amnesty i USA en konsertturné, Conspiracy of Hope, med U2, Sting, Peter Gabriel, Bryan Adams og mange andre. Amnestys medlemmer skriver til mer enn 1000 parlamentsmedlemmer og andre med innflytelse i Sør-Afrika hvor de protesterer mot apartheid.

I 1988 går konsertturneen Human Rights Now med Sting og Bruce Springsteen til 19 byer i 15 land og blir også sett av millioner av mennesker på TV. Etter Berlinmurens fall i 1989 kommer mennesker fra hele Sentral- og Øst-Europa til Amnesty for å få ta del i organisasjonens arbeid.

90-tallet: Øker trykket
Amnesty rapporterer tidlig på 90-tallet om overgrep i Kuwait etter invasjonen i Irak og skaper overskrifter over hele verden. I 1991 utvider Amnesty mandatet til å omfatte overgrep begått av væpnete opposisjonsgrupper, gisseltaking, og anser personer fengslet for sin seksuelle legning som samvittighetsfanger.

I 1992 starter Amnesty en kampanje mot de mange menneskerettslige katastrofene i det tidligere Jugoslavia og Somalia. Samme år når Amnesty nok en milepæl med over én million medlemmer. I 1993 starter Amnesty en omfattende internasjonal kampanje for kvinners rettigheter og tre år etter en kampanje om helsepersonells rolle i å avdekke menneskerettighetsbrudd. Amnesty i Ghana er vertskap for det første seminaret om kvinnelig omskjæring.

I 1998 blir Roma-statuttene for Den internasjonale straffedomstolen (ICC) vedtatt etter lang tids aksjonsarbeid fra blant andre Amnesty. Amnesty er samme år instrumentell i prosessen som fører til arrestasjonen av general Pinochet for forbrytelser begått i Chile. Amnesty lanserer en verdensomspennende kampanje for flyktningers rettigheter, aksjonerer mot landminer, og mot slutten av tiåret også mot bruken av 300 000 barnesoldater i verdens konflikter.

2000-tallet: Fokus på fattigdom
Amnesty markerer sitt 40-årsjubileum ved å innlemme arbeidet for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i sitt mandat. Over 47 000 fanger er nå løslatt siden organisasjonen ble dannet. I 2002 får Amnesty adgang til Burma og Sudan for første gang etter forgjeves å ha bedt om dette i mange år. Amnesty starter i tillegg sitt arbeid mot overgrep i forbindelse med krigen mot terror.

I 2003 foretar Amnesty sin første etterforskningsreise til Irak på 20 år, og deler for første gang ut Amnestys samvittighetsambassadør-pris til den tidligere samvittighetsfangen og presidenten i Tsjekkia, Vaclav Havel. Prisen deles årlig ut etter dette til store navn som Mary Robinson og Hilda Morales Trujillo, U2 og deres manager Paul McGuinness, Nelson Mandela, Peter Gabriel og Aung San Suu Kyi.

I 2004 starter Amnesty den verdensomspennende kampanjen Stopp vold mot kvinner. Amnestys etterforskning avslører omfanget av massevoldtekter, bortføringer og drap i Darfur, Sudan. På Verdenskonferansen om AIDS oppfordrer Amnesty til respekt for menneskerettighetene til hiv- og aidssyke.

I 2005 lanserer Amnesty Make Some Noise-kampanjen og får med seg musikkverdenen til støtte for organisasjonens arbeid. Yoko Ono gir Amnesty innspillingsrettighetene til Imagine og hele John Lennons sangbok. Amnesty når i 2002 to millioner medlemmer.

I 2007 demonstrerer og aksjonerer Amnesty over hele verden mot ulovlige fengslinger på Guantánamo og krever at fangeleiren stenges. Amnestys kampanje i forbindelse med de olympiske leker i Beijing i 2008 retter søkelyset mot Kinas etterlevelse av menneskerettighetene. I 2009 igangsettes Demand Dignity-kampanjen med fokus på rettighetsbrudd som skaper og opprettholder fattigdom.


Les også:
Verdens vaktbikkje fyller 50 år
Kunst for Amnesty
Verdensstjerner for Amnesty

Amnesty i tall
  • Amnesty har foretatt 3341 etterforskningsreiser og utgitt 17 093 rapporter og offentlige dokumenter om menneskerettigheter i løpet av de siste 50 år.
  • Amnestys årsrapport har blitt utgitt hvert år siden 1961. Den ble i 2011 utgitt på 25 språk.
  • Amnesty består av 68 lokale kontorer verden over, med hovedkontor i London. Amnesty i Norge ble etablert i 1964.
  • Ved Amnestys internasjonale sekretariat i London er det ansatt 518 personer fordelt på 66 nasjonaliteter, hvorav 300 av disse er etterforskere.
  • Fra 1985 til 2010 har Amnesty sendt ut 20 544 såkalte Urgent Actions; hasteaksjoner i forbindelse med nært forestående eller pågående menneskerettighetsovergrep.