Amnestyprisen 2014 går til Arild Knutsen (45) for hans innsats for stoffbrukeres rettigheter og for å ha blitt en viktig talsperson for tilreisende romfolk og deres krav på respekt. 
Publisert: 24. okt 2014, kl. 14:50 | Sist oppdatert: 5. Feb 2024, kl. 13:02
- I årevis har Arild Knutsen viet sitt liv for å gi en stemme til mennesker som ikke har lett for å bli hørt. Knutsens hjertevarme og medmenneskelighet er et eksempel til etterfølgelse.
Trygve G. Nordby, Amnesty Norge

Siden 2004 har Amnestyprisen blitt delt ut for å bidra til økt kunnskap om menneskerettighetene, og for å fremme aktiviteter som styrker respekten for menneskerettighetene.

Arild Knutsen fra Oslo er styreleder for Foreningen for en human narkotikapolitikk. Han har markert seg tydelig i kampen for stoffbrukeres rettigheter, med særlig fokus på vanskeligstilte, og for en ny narkotikapolitikk.

- I årevis har Arild Knutsen viet sitt liv for å gi en stemme til mennesker som ikke har lett for å bli hørt. Knutsens hjertevarme og medmenneskelighet er et eksempel til etterfølgelse. Derfor ønsker vi å hedre ham med Amnestyprisen 2014, sier styreleder Trygve G. Nordby i Amnesty i Norge.

Arild Knutsen, vinner av Amnestyprisen 2014.

Utrettelig innsats

Knutsen har selv bakgrunn som rusbruker og kjenner miljøet godt.

- Dette gir ham ekstra tyngde og troverdighet til å tale rusmisbrukernes sak. Vi i Amnesty berømmer Knutsens utrettelige arbeid og engasjement, og hans særdeles viktige bidrag til den offentlige debatten rundt samfunnets vanskeligstilte, sier Nordby.

Knutsen tilbringer mye tid i Oslo sentrum for å bistå og støtte de rusavhengige med å rense sår, gi råd, hjelp og veiledning, dele ut rene sprøyter og mat. Samtidig deltar han med innlegg og kronikker i den offentlige debatten


Menneskeverd og respekt

Prisvinneren er også blitt en viktig talsmann for tilreisende rom og deres krav på respekt.

- Arild Knutsen har nådd mange med sitt budskap fordi han hele tiden har prøvd å vise at både narkomane og romfolk rammes av mye av den samme mangelen på respekt for menneskeverd, sier Trygve G. Nordby.
AMNESTYPRISEN:

 • Delt ut første gang i 2004.
 • Hvem som helst kan nominere kandidater.
 • Kandidaten velges av styret, etter en innstilling fra en nominasjonskomité. Komitéen består av to styremedlemmer og to eksterne.
 • Prisens formål er å anerkjenne og stimulere til et bredt spekter av aktiviteter for å spre kunnskap og aktivitet i forhold til menneskerettighetene både generelt og, eller i spesifikke situasjoner. Den ønsker å stimulere til aktivt arbeid for å beskytte utsatte grupper for menneskerettighetsbrudd.
 • Prisen skal være en anerkjennelse og en inspirasjonskilde til nye prosjekter og bidra til å få oppmerksomhet om viktige samfunnsspørsmål.

TIDLIGERE PRISMOTTAGERE:

 • 2012: Amal Aden
 • 2011: Helsesenteret for papirløse
 • 2010: Margreth Olin
 • 2009: Nora Sveaas
 • 2008: Vinje Kommune
 • 2007: Mahmood Amiry-Moghaddam
 • 2006: Tore Sandberg
 • 2005: Vibeke Omberg, Erlik Oslo
 • 2004: Liv Jessen, Pro-senteret