AmnestyMagasinet 1, 2009: USA: Historiske endringer med Obama

Amnesty Internationals generalsekretær Irene Khan mener at Barack Obama har tatt historiske skritt bare kort tid etter innsettelsen i januar. Å avslutte og stenge CIAs hemmelige fengsler er et avgjørende skritt mot å bringe USA tilbake på veien til menneskerettighetene.
Publisert: 24. Feb 2009, kl. 16:09 | Sist oppdatert: 6. jul 2009, kl. 11:49

(c) PA/AP Photo Nati Harnik

I sin innsettelsestale avviste president Barack Obama raskt at man må velge mellom sikkerhet på den ene siden og respekt for menneskerettigheter på den andre. Amnesty mener han viste seg som en mann av handling da han utstedte tre formelle ordre for å endre noe av den mest omstridte politikken fra den forrige administrasjonenes «krig mot terror».


Slutt på tortur

To av ordrene dreier seg om CIAs bruk av hemmelige fengsler. - Viktigheten av president Obamas ordre må ikke undervurderes, sier Irene Khan.

- De betyr at USA ikke lenger kan holde personer fengslet på hemmelige steder.

Allerede 22. januar, to dager etter innsettelsen, undertegnet Obama ordren om at fangeleiren på Guantánamo skal stenges.

- Denne dagen er en milepæl i kampen for menneskerettighetene. Etter seks år med overgrep og lidelse tas det endelig grep for å rette opp forbrytelsene USA har stått bak i «krigen mot terror», sier Irene Khan.

Et annet skritt i riktig retning er at Obama nå har opphevet den så kalte «Global Gag Rule» eller «den globale munnkurv» på norsk. Loven har gjort det forbudt å gi statlig utviklingshjelp til organisasjoner som arbeider med opplysning om, henviser til, eller utfører abort. Loven utgjorde i sin tid et direkte angrep på ytringsfriheten, men fikk også alvorlige konsekvenser for kvinners seksuelle rettigheter. Amnesty er fornøyd med at den er opphevet og håper at det signaliserer ny vilje og ny retning fra den amerikanske regjeringen.

Irene Khan

(c) Lensmen

Mye gjenstår

Men selv om Amnesty er positive til de siste grepene president Obama har tatt, er ikke alt bare fryd og gammen.

- Historien slutter ikke her, sier Khan. - Alle som har vært ansvarlige for godkjenning og gjennomføring av forbrytelser som tortur, forsvinninger og vilkårlig fengsling må bli stilt for retten. Det må også etableres en uavhengig undersøkelseskommisjon for USAs fengslings- og avhørs­praksis i «krigen mot terror».

USAs internasjonale rykte har blitt knust i fillebiter under George W. Bush, ikke minst fordi regjeringen hans valgte å se bort i fra internasjonale lover ved flere anledninger, og nektet å jobbe konstruktivt med FN. Amnesty mener dette kan rettes opp, hvis Obamas nye administrasjon ratifiserer alle grunnleggende menneskerettighetsavtaler og protokoller. Obamas administrasjon bør også snarest ratifisere Den internasjonale straffedomstolen (ICC), og gjenoppta kontakten med FNs Menneskerettighetsråd.