Amnesty støtter UNHCRs krav: Stans retur av asylsøkere til Bulgaria

Tusenvis av asylsøkere, blant dem krigsflyktninger fra Syria, blir holdt i grusomme forhold i Bulgaria. FN ber EUs medlemsland om å ikke returnere flyktninger til landet.
Publisert: 7. Jan 2014, kl. 10:36 | Sist oppdatert: 26. Jan 2015, kl. 11:36
Amnesty støtter FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sin avgjørelse om å be den Europeiske Unions (EU) medlemsland stoppe overføringen av asylsøkere til Bulgaria fram til april 2014.
- Avgjørelsen til FNs høykommissær for flyktninger belyser den uverdige behandlingen av asylsøkere i Bulgaria, sier Barbora Cernusakova, Amnesty Internationals etterforsker i Bulgaria.
Asylsøkere i Bulgaria, inkludert mange flyktninger fra krigsherjede Syria, blir holdt under grusomme forhold, noen ganger i flere måneder. De mangler tilgang til mat, sanitærforhold eller grunnleggende medisinsk hjelp. De risikerer også vilkårlig fengsling, langvarige forsinkelser i registrering og er rutinemessig fratatt muligheten til rettferdige og effektive asylprosedyrer.
Dette er bekymringer som UNHCR, Europarådet, Amnesty International og andre menneskerettighetsorganisasjoner deler.
Krav til norske myndigheter
På grunn av disse forholdene og systemiske svakheter i mottaksforhold og asylprosedyrer, mener UNHCR at EUs medlemsland ikke bør returnere asylsøkere til Bulgaria, selv om det er det første innreiselandet. Ifølge Dublin-avtalene er det første landet asylsøkerene kommer til ansvarlig for å avgjøre statusen deres.
Norge har så langt ikke noe regulativ om å ikke returnere flyktninger til Bulgaria.
- Amnesty oppfordrer norske myndigheter på det sterkeste om å følge høykomissærens anbefaling, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty i Norge.
FN kritiserer Bulgaria
- UNHCRs holdning må behandles som alvorlig kritikk av bulgarske myndigheters svikt til å gi tilstrekkelig tilgang til mat, husly og helsetjenester til asylsøkere. I løpet av de neste tre månedene må Bulgaria forbedre disse forferdelige forholdende, sier Barbora Cernusakova.

Bulgarske myndigheter misslykkes i å ivareta sine internasjonale forpliktelser om å ha tilstrekkelige tiltak for å møte det store antallet av flyktninger som kommer til landegrensene.
Ifølge statistikk fra myndighetene kom 11 606 asylsøkere til Bulgaria i 2013. Det har resultert i at tusenvis av mennesker som trenger beskyttelse har levd i forferdelige forhold i flere måneder, uten rask og uhindret tilgang til asylprosedyrer.
- Frem til den nye vurderingen av UNHCR har vi nå en mulighet der bulgarske myndigheter og EU, sammen med frivillige og mellomstatlige organisasjoner, kan samarbeide om å forbedre mottaksforholdene og asylprosedyrene, sier Barbora Cernusakova.


Dette er saken:
  • Siden juli 2013 har stadig flere flyktninger og innvandrere kommer til grensen ved Tyrkia.
  • 11 606 asylsøkere har kommet til Bulgaria i 2013.
  • Istedenfor å hjelpe det store anntallet med mennesker, har myndighetene økt politistyrkene ved grensen.
  • Mennesker som trenger internasjonal beskyttelse har levd i dårlige forhold, uten tilgang til asylprosedyrer.
Dette er Dublin II-samarbeidet:

Avtalen ble vedtatt i 2003 som en erstatning for Dublin- avtalen, som ble signert i Irlands hovedstad i 1990. Den går ut på at det første trygge landet asylsøkeren kommer til, har ansvaret for å behandle søknaden om beskyttelse. Dublin II-forordningen er en avtale mellom EU-landene, Island og Norge som sørger for at alle asylsøkere får søknaden sin behandlet i ett av disse landene. Geografisk plassering gjør at Spania, Italia, Hellas og Bulgaria ender opp som «ansvarlig» for svært mange asylsøkere.
Det er ventet av Dublin III-avtalen som trer i kraft snart, vil endre dette noe.


Les mer på amnesty.no