Amnesty støtter Pro Sentret

Amnesty ber 8. mars-komiteen i Oslo om å trekke parolen om nedleggelse av Pro Sentret.
Publisert: 29. Feb 2012, kl. 08:49 | Sist oppdatert: 11. Apr 2012, kl. 14:25
Hvert år samles 8. marskomiteen i Oslo for å vedta parolene som skal fronte kvinnedagen 8. mars. Årets komité har vedtatt parolen ”Bekjemp prostitusjon – bedre hjelpetiltak – legg ned Pro Sentret”.

Forslaget om å legge ned Pro Sentret har vakt sterke reaksjoner i kvinnebevegelsen, og en rekke organisasjoner og enkeltpersoner har gått hardt ut mot parolen i media. Flere feminister og kvinneaktivister ber 8. marskomiteen om å trekke parolen, mens andre oppfordrer til boikott.

Amnesty International ber 8. marskomiteen om å trekke parolen ”legg ned Pro Sentret”, og oppfordrer alle sine støttespillere og sympatisører til å støtte opp om parolen ”Støtt Pro Sentret”, som også vil bæres i toget.

Viktig hjelpetilbud

Politisk rådgiver i Amnesty, Patricia Kaatee, mener forslaget om å legge ned Pro Sentret ikke bidrar til å bekjempe prostitusjon, men istedet fratar kvinner og menn i prostitusjon et viktig hjelpetilbud.

- Kvinner i prostitusjon opplever å bli utsatt for fordømmelse, stigma og utestenging fra mange samfunnsarenaer. Mange har vanskelig med å få tilgang på grunnleggende rettigheter, som retten til nødvendige helsetjenester, beskyttelse mot vold og oppreisning etter overgrep. Hos Pro Sentret blir brukerne møtt med åpne armer og åpne hjerter. Dette er et senter som gir et helhetlig sosialt hjelpetilbud og som fyller et helt nødvendig behov, sier Kaatee.

Forandring innenfra

En av begrunnelsene for å legge ned Pro Sentret har vært at senteret bidrar til å opprettholde prostitusjon.

- Det er et argument som faller på sin egen urimelighet. Hvis målet er å få kvinner ut av prostitusjon, så er første skritt å erkjenne at viljen til forandring må komme innenfra. Når kvinnen selv er klar til å ta skrittet ut av prostitusjon kan hun få nødvendig hjelp og støtte på Pro Sentret til å finne andre og bedre måter å livnære seg på, sier Kaatee.

- Skulle Pro Sentret bli nedlagt så mister man dessuten også kunnskap og kompetanse som har vært bygget opp gjennom de nær 30 årene som Pro Sentret har drevet sin virksomhet, og som er en viktig forutsetning for å kunne utforme gode tiltak som kan bidra til å få kvinner og menn ut av prostitusjon, understreker Kaatee.

Prostitusjon et sosialt problem

Pro Sentret har fått kritikk for ikke å stille krav til de som oppsøker senteret om å trekke seg ut av prostitusjon.

- Du kan ikke få noen ut av prostitusjon med vold og tvang. Prostitusjon er et sosialt problem og må løses med sosiale virkemidler. De fleste mennesker prøver å ta gode livsvalg, men noen har et dårlig utgangspunkt og begrensede valgmuligheter. Hvis du ønsker at en person skal velge annerledes, må du synliggjøre alternativene, og finne måter å gjøre disse tilgjengelig på. Her spiller Pro Sentret en viktig rolle. De færreste vil velge prostitusjon framfor andre og gode alternativer, understreker Kaatee.

Viktig innsats mot vold

Kaatee påpeker at det er et paradoks at den overordnede parolen 8. mars er ”Stopp vold mot kvinner”, samtidig som en av hovedparolene er å legge ned Pro Sentret.

- ProSenteret har dokumentert at hver fjerde kvinne i prostitusjon i Oslo har vært utsatt for voldtekt det siste året. Denne tendensen bekreftes også av Oslopolitiets rapport, Voldtekt i den globale byen. Pro Senterets innsatt for å bistå kvinner i prostitusjon som er utsatt for voldtekt og andre former for vold er uvurderlig.

De siste dagers debatt har vist at en samlet kvinnebevegelse går mot vedtaket i 8. marskomiteen.

- Både Kvinnefronten, Oslo-avdelingen av Norsk Sykepleierforbund og Oslo Rød Ungdom sitter i komiteen og har tatt avstand fra vedtaket. Også Fellesorganisasjonen, Mira-sentret og Rødt i Oslo har bedt 8.marskomiteen om å trekke parolen. Leder av Krisesentersekretariatet, Tove Smaadahl, har sagt hun vil boikotte 8. marstoget dersom ikke parolen endres, sier Kaatee.

Sårbar demokratisk struktur

Det er mange som har vært forbauset over at 8. marskomiteen kan fatte et vedtak som går mot de deltagende organisasjoners klare mening.

- Amnesty har ikke deltatt i 8. marskomiteens arbeid, men utenfra sett er det tydelig at 8. marskomiteen har en sårbar demokratisk struktur. Den er i basert på tillit mellom organisasjonene som deltar. Ingen organisasjon bør derfor bruke et tilfeldig flertall på et parolemøte til å presse gjennom en parole som mangler oppslutning i den brede kvinnebevegelsen. Når dette likevel skjer, faller grunnlaget for det tillitsbaserte forholdet bort, og det blir nødvendig å etablere mer robuste beslutningsstrukturer som kan hindre tilsvarende misbruk i framtiden, avslutter politisk rådgiver i Amnesty International, Patricia Kaatee.

OM DEBATTEN

- Den internasjonale kvinnedagen markeres 8. mars hvert år

- 8.marskomiteen består av kvinner fra kvinnebevegelsen, andre organisasjoner, fagforeninger, partier og uavhengige kvinner

- Kvinnegruppa Ottars forslag om å legge ned Pro-senteret ble vedtatt på årets parolemøte. Dette skaper uenighet og sterke reaksjoner


OM PROSENTRET

- Pro senteret ble etablert i 1983 og er det viktigste lavterskeltilbudet for kvinner og menn med prostitusjonserfaring i Oslo.

- Senteret tilbyr informasjon om veien ut av prostitusjon, støtte for de utsatt for vold og overgrep, juridisk bistand og annen nødvendig helsehjelp mot smitte, seksuelt overførbare sykdommer og uønskede graviditeter.

- Amnesty International Norge ga historiens første Amnestypris til daglig leder av Pro Senteret i Oslo, Liv Jessen, i 2004. Hun fikk prisen for sitt utrettelige arbeid for de prostituertes rettigheter i over 20 år.


I MEDIA

NRK 24/02/2012

Dagsavisen 24/02/2012

Leder i Ottar, i Aftenposten 24/02/2012 Marielle Leraand

Aftenposten leder 26/02/2012

Dagsavisen leder 27/2/2012

Klassekampens leder 27/02/2012


FRA ORGANISASJONENE

Natthjemmet Nadheim

Sykepleierforbundet

Kvinnefronten

LLH

Sex og Politikk

Rødt