Amnesty gratulerer IAEA og El Baradei

Amnesty International Norge gratulerer Det internasjonale atomenergibyrået og dets leder El Baradei med tildelingen av Nobels fredspris.
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 7. okt 2005, kl. 11:13 | Sist oppdatert: 25. Feb 2010, kl. 02:51

- I en tid preget av trusler, voldsbruk og krigføring er det viktig å anerkjenne og støtte mennesker og institusjoner som søker å dempe spenningen i verden på fredelig vis og gjennom internasjonalt samarbeid, sier Petter Eide, generalsekretær i Amnesty International Norge. - El Baradei og IAEAs arbeide for å begrense antallet atomvåpen er svært viktig for vår felles framtid, forhåpentlig kan det på sikt føre til avvikling og ødeleggelse av alle slike våpen.

Amnesty International er motstander av kjernefysiske våpen og støtter arbeidet med begrensning av slike våpen og foreslår totalforbud.

- Når arbeidet mot spredning og bruk av kjernefysiske våpen har fått sin fredspris, ønsker jeg å benytte anledningen til å peke på et annet enormt problem knyttet til internasjonal våpenhandel, fortsetter Eide. - Hvert år blir en halv million mennesker drept av håndvåpen. I motsetning til kjernefysiske våpen, kan pistoler og gevær kjøpes og selges på ethvert gatehjørne. Det internasjonale samfunn blir ikke enige om hvordan de skal begrense handelen med disse faktiske masseødeleggelsesvåpnene. Vi trenger ikke bare kontroll med atomvåpen, vi trenger i høyeste grad effektiv kontroll med handel med konvensjonelle våpen også.