Amnesty fordømmer Israels nye knebling av Vanunu

- Den fornyede israelske forfølgelsen av Mordechai Vanunu er et brudd på menneskerettighetene. Hvis han blir dømt for å ha benyttet sin soleklare rett til bevegelsesfrihet og ytringsfrihet, vil Amnesty betrakte ham som samvittighetsfange. Det sier John Peder. Egenæs, fungerende generalsekretær i Amnesty International Norge, som også ber norske myndigheter protestere.
Publisert: 20. Apr 2005, kl. 14:33 | Sist oppdatert: 25. Feb 2010, kl. 02:51

Amnesty fordømmer på det sterkeste israelske myndigheters beslutning om å fornye restriksjonene som har ligget på Mordechai Vanunu siden han ble løslatt i 2004, etter 18 års fengsel, for å ha røpet atomhemmeligheter.

- Vi registrerer at norske myndigheter har avslått en asylsøknad fra Vanunu på formelt grunnlag. Uavhengig av dette mener vi det påhviler norske myndigheter et ansvar til å protestere mot behandlingen av Vanunu. Dette ansvaret styrkes av Norges tette forhold til Israel og landets myndigheter, sier Egenæs.

Amnesty har gjentatt kravet overfor israelske myndigheter om å respektere Vanunus grunnleggende rett til bevegelsesfrihet, ytringsfrihet og forsamlingsfrihet.

Israel begrunner restriksjonene som er lagt på Vanunu etter løslatelsen med faren for at han skal røpe flere hemmeligheter om Israels atomvåpen. Mordechai Vanunu har gjentatte ganger hevdet at han la frem alle opplysninger han hadde da han ble arrestert i 1986.

12. april 2005 ble Mordechai Vanunu stilt for retten for brudd på de restriksjonene som er lagt på ham etter løslatelsen. Han er blitt tiltalt for 21 brudd på restriksjonene fordi han har snakket med utenlandske journalister og har forsøkt å forlate Jerusalem for å delta i en gudstjeneste i Betlehem.

- Hvis Vanunu blir dømt for brudd på disse restriksjonene, vil Amnesty International betrakte han som samvittighetsfange, sier Egenæs.

Amnesty mener at Vanunu er offer for vilkårlige restriksjoner i strid med hans menneskerettigheter. Selv om han har sonet hele fengselsstraffen, fortsetter myndighetene i Israel avstraffelsen av ham under dekke av den mulige, fremtidige trussel han kan representere for statens sikkerhet.

- Internasjonal rett gir ikke Israel muligheten til å innføre vilkårlige restriksjoner på Vanunu, inkludert hans rett til å reise fritt innenlands eller utenlands, retten til på fredelig vis å møte andre mennesker og retten til å ytre seg, avslutter Egenæs.

Artikkel 12 i FN-konvensjonen for sivile og politiske rettigheter, som Israel har ratifisert, sier at: "Enhver som lovlig befinner seg på en stats territorium, skal ha rett til å bevege seg fritt der og til fritt å velge sitt bosted." og "Enhver skal ha rett til å forlate et hvilket som helst land, også sitt eget."

For mer informasjon:

John Peder Egenæs, fung. generalsekretær i Amnesty International Norge

Mob.: 911 00 676