Aktivistprisene 2023

Her kan du nominere kandidater til aktivistprisene som deles ut på landsmøtet 2023!
Publisert: 12. des 2022, kl. 13:52 | Sist oppdatert: 24. Mai 2023, kl. 11:52

Scroll down for English.

Vet du om en aktivist eller gruppe som har utmerket seg spesielt det siste året? Nominér dem og bidra til å hedre våre dyktige aktivister!

Aktivistene våre er ryggraden i Amnesty. Uten dem vil ikke Amnesty fungere. Nettopp derfor er det så viktig at vi som organisasjon viser at vi verdsetter aktivistene og fremhever alt det utrolig gode arbeidet som gjøres. En av måtene vi kan gjøre nettopp dette på er gjennom aktivistprisene. På landsmøte skal disse deles ut for å anerkjenne arbeidet som grupper og aktivister i Amnesty gjør.

Nedenfor kan du nominere kandidater. 1) Velg kategori du nominerer til og 2) skriv en begrunnelse. Begrunnelsen bør være så utfyllende og konkret som mulig, og den bør skrives på en måte som gjør at utenforstående har mulighet til å forstå. Legg gjerne også ved bilder som utfyller nominasjonsteksten.

Hvis du nominerer flere kandidater eller nominerer samme kandidat til flere priser, må du fylle ut et nytt skjema for hvert kandidatur.

Frist: fredag 31. mars 2023


English:

Do you know an activist or a group that has done something special in Amnesty the last year? Nominate your candidates to the Amnesty Activist Prizes!

Amnesty's activists are the core of the organization. Without them Amnesty would not be able do our work. That's why we want to celebrate our activists and the great work they every day by handing out the Amnesty Activist Prizes. This will take place at the Annual General Meeting (AGM) 2023.

In the form below you can nominate your candidates. 1) Choose a category, 2) Write a justification, 3) You can also upload relevant pictures.

Please write a justification which is detailed and understandable for someone unfamiliar with the (min 500 words), but also concise and concrete (max 7000 words).

If you nominate more than one candidate, you must fill out one form per candidate.

About the prizes:

Social media prize:

For an activist or group who have made an extraordinary effort on social media over the past year - eitehr by consistently and effectively working with social media, or by publishing one very good post.

Press prize:

For an activist or a group who have done an extraordinary effort with news media over the past year - either by sending one or several good letters to the editor, or by getting media attention in an effective way.

Creativity prize:

For an activist or group who have been especially creative and innovative in their activism over the past year. That could either mean that they had an event, a stunt or recruited in a creative and effective way.

Group of the year:

This prize is awarded every other year. It is awarded to the activist group who has demonstrated excellence in their activism, particularly over time, good communication, high level participation and engagement.

Deadline: Friday 31 March 2023

Din rolle i Amnesty? / Your role in Amensty?
(Du er aktiv i en aktivistgruppe /You are a member of an activist group)
(Du er medlem, men ikke aktiv i en aktivisgruppe/ You are a member, but not active in an activist group)
(Du jobber for Amnesty/ You work for Amnesty)
Priskategorien det nomineres til/ Prize category you are nominating for
For aktivisten eller gruppen som har gjort utmerket jobb med sosiale medier det siste året - enten gjennomgående over tid eller med én veldig god post.
For aktivisten eller gruppen som har gjort utmerket jobb mot nyhetsmedier det siste året - enten ved å sende ett/flere gode leserinnlegg eller skaffet medieoppmerksomhet på en god måte.
For aktivisten eller gruppen som det siste året har evnet å tenke kreativt og nyskapende på en utmerket og hensiktsmessig måte, f.eks. med et arrangement, et stunt, eller i rekruttering.
Vennligst skriv din begrunnelse på en måte som gjør at utenforstående kan forstå.
Forsøk å skrive så konkret, saklig og utfyllende som mulig: Hva er gjort? Hvorfor fortjener kandidaten(e) prisen?

 
Har du et vedlegg du ønsker å legge ved begrunnelsen? Last opp nedenfor.
(Du kan legge ved bilder, dokumenter, filmer, el. l. som viser hva de(n) du nominerer har gjort for å fortjene nominasjonen. PS: Du kan også legge  inn lenker i "Begrunnelse"-feltet ovenfor.)
Maksimalt 10 filer.
32 MB grense.
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

Spørsmål/Questions?

Kontakt: [email protected]

Informasjon om juryen kommer.

Information about the jury will be added here.