Bilde
AKSJON

Tyrkia: Journalister risikerer livsvarig fengsel for avsløringer

Aksjonen er avsluttet

Del    
De anerkjente tyrkiske journalistene Can Dündar og Erdem Gül er arrestert og siktet for spionasje og avsløring av statshemmeligheter. I slutten av mars ble det bestemt at rettsaken skal foregå bak lukkede dører. Hvis de blir dømt, kan de få livsvarig fengsel. Krev at anklagene droppes!
Publisert: 22. Apr 2016, kl. 16:10 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Oppdatering 10. mai:
Can Dündar ble dømt til fem år og ti måneders fengsel for å innhente og avsløre statshemmeligheter. Erdem Gül ble dømt til fem års fengsel for å avsløre statshemmeligheter. De ble begge frikjent på anklager om å forsøke å styrte regjeringen og spionasje. De kommer til å anke dommen.

Dette er saken:
I 2014 trykket den tyrkiske opposisjonsavisen Cumhuriyet en sak som viser at tyrkisk etterretningstjeneste har smuglet ammunisjon og våpen til væpnede grupper i Syria. I saken ble det rapportert at lastebiler med ammunisjon tilhørende den nasjonale tyrkiske etteretningstjenesten (MIT) hadde blitt stoppet nær grensen til Syria i januar 2014. Fotografier og video-opptak av ammunisjonen ble lagt ut på avisas nettsider.

Tyrkiske myndigheter har blitt anklaget for dette fra flere hold, men har benektet alle anklager, og hevder at lastebilene transporterte nødhjelp til den turkmenske minoriteten i Syria. Opplysningene som ble avslørt av de to journalistene sådde tvil om myndighetenes forklaring. Den 1. juni 2015 kunngjorde president Erdoğan på statlig fjernsyn at han anmeldte avisen, og advarte at de ville måtte betale en høy pris for sine handlinger:

Personen som laget denne historien, vil betale en høy pris. Jeg kommer ikke til å la ham slippe unna med det.

Rettsak bak lukkede dører
Etter tre måneder i fengsel ble journalistene løslatt. Konstitusjonsdomstolens kjennelse fastslo at journalistenes rettigheter hadde blitt brutt, og at fengslingen var ugyldig. I slutten av mars ble det imidlertid kjent at de nye rettsmøtene skal foregå bak lukkede dører, i en lavere rettsinstans. Siste rettsmøte var 22. april og neste er satt til 6. mai. Amnesty frykter at dette er nok et forsøk på å stilne kritiske røster og at dette vil undergrave Can Dündar og Erdem Gül sin rett på en rettferdig rettsak.

Amnesty International anser tiltalen mot Can Dündar og Erdem Gül som et angrep på ytringsfriheten, og som nok et eksempel på det økende presset journalister blir utsatt for av myndighetene i Tyrkia. Denne saken er en av mange saker hvor anti-terrorloven blir brukt for å straffe personer som kritiserer myndighetene. Journalister burde ikke straffeforfølges for å rapportere om saker som er av offentlig interesse.

Amnesty International krever at:
  • Alle anklagene mot Can Dündar og Erdem Gül droppes
Signaturene sendes til justisministeren, Bekir Bozdağ.

Det DU kan gjøre:
  • Signer aksjonen!
  • Del aksjonen på sosiale medier og oppfordre venner og bekjente til å skrive under!
  • Print ut underskriftslisten og heng den opp på skolen eller på jobben!


FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN BLIR BRUTT I DENNE SAKEN:
  • Artikkel 10. Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.
  • Artikkel 19. Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.

Oppdateringer

22.11.2016
Can Dündar mottok i dag pressefrihetsprisen "the Committee to Protect Journalists’ International Press Freedom Award". Prisen deles ut hvert år til journalister som er utsatt for trusler, straffeforfølgelse eller fengsling på bakgrunn av sitt pressearbeid. Can Dündar var en av fire som mottok prisen i år. Les mer om prisen her.

10.05.2016
En domstol i Istanbul har kommet med en domsavsigelse i saken mot de to tyrkiske journalistene. Can Dündar ble dømt til fem år og ti måneders fengsel for å innhente og avsløre statshemmeligheter. Erdem Gül ble dømt til fem års fengsel for å avsløre statshemmeligheter. De ble begge frikjent på anklager om å forsøke å styrte regjeringen og spionasje.

Som en reaksjon på dommen, uttalte Amnesty Internationals Europa og Sentral-Asia direktør John Dalhuisen:
«Dommen mot journalistene Can Dündar og Erdem Gül er en parodi på rettferdighet. Beslutningen, som straffer god journalistikk med fem års fengsel, viser hvordan loven påvirkes av politisk press i Tyrkia. Det væpnede angrepet på Can Dündar utenfor tinghuset er en uhyggelig påminnelse om risikoen journalister møter i Tyrkia - og farene de utsettes for når de blir siktet for slike anklager». Journalistene vil ikke bli fengslet mens de anker dommen.

Bakgrunn

Smugling av våpen til Syria
I rapporten Taking Stock: The Arming of the Islamic State krever Amnesty International at det blir en slutt på alle overføringer av våpen til grupper i Syria som er innblandet i menneskerettighetsbrudd. Videre oppfordres Tyrkia og andre nabostater til å forbedre grensekontrollen for å hindre ulovlig smugling av våpen til Syria. I stedet for å straffeforfølge journalister og statlige tjenestemenn som etterforsker hendelsen, burde tyrkiske myndigheter undersøke påstandene for å sikre at ingen ulovlige overføringer av våpen foregår på grensen til Syria.

Etter tre måneder i fengsel har redaktøren for Tyrkias siste uavhengige riksavis takket ja til livvakt. Les intervju med Can Dündar her.


BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
Print ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skolen!
​Minister of Justice

Mr Bekir Bozdağ

Ministry of Justice

Adalet Bakanlığı

06659 Ankara, Turkey

 Dear Minister,

I am writing to express my concern about Cumhuriyet newspaper journalists Can Dündar and Erdem Gül. On 29 May 2015, the Istanbul prosecutor announced a criminal investigation into Can Dündar, one of Turkey’s most prominent journalists and the editor-in-chief of the Cumhuriyet newspaper, and Erdem Gül, the newspaper’s Ankara bureau chief, following the publication of articles about the alleged secret transfer of weapons to armed groups in Syria.

The journalists are charged with ‘procuring and disclosing information for the purposes of espionage, which should be kept confidential for the security of the state’. On 1 June, President Recep Tayyip Erdoğan announced on state television that he had filed personnally criminal complaint against Can Dündar and the Cumhuriyet newspaper, warning that they would “pay a high price” for their actions.

The charges against the journalists relate to articles published by the Cumhuriyet newspaper in May and June about the alleged transfer of weapons by Turkish security forces to armed groups opposed to President Assad in Syria. The journalists reported that trucks belonging to the National Intelligence Organisation (MİT) which had been stopped close to the Turkey-Syria border in January 2014 contained ammunitions. The convoy of trucks was stopped upon instructions from the local prosecutor and inspected by the prosecutor and members of the gendarmerie. Photographs and video footage of the ammunitions found in the trucks were published on the Cumhuriyet website.

Amnesty International views the prosecution of Can Dündar and Erdem Gül as an attack on the right to freedom of expression and an example of the increasing pressure exerted by the Turkish government on journalists. This case is one of many in which Turkey’s broad anti-terror laws are being used to punish criticism of the government. Journalists should not face criminal charges simply for reporting on stories which are in the public interest.

I call on the Turkish authorities to immediately and unconditionally release Can Dündar and Erdem Gül and to drop all charges against them.

Thank you for your attention to this serious matter.

Yours sincerely,