Bilde

Tyrkia: Advokat tiltalt for kritikk mot staten

Den tyrkiske advokaten Eren Keskin står i fare for å ende opp i fengsel og miste sin rett til å praktisere som advokat bare fordi hun har brukt sin ytringsfrihet. Krev at dommen blir omgjort!
Publisert: 3. Mar 2016, kl. 15:30 | Sist opdatert: 24. Mar 2017, kl. 09:46
Dette er saken:
Den kjente tyrkiske menneskerettighetsadvokaten Eren Keskin har flere ganger blitt straffet for å ha brukt sin ytringsfrihet. Hun har blant annet måttet sone en seks måneders fengselstraff fordi hun brukte ordet ‘Kurdistan’ i en artikkel hun skrev. En annen gang ble hun straffet for å ha rapportert om overgrep mot kurdiske kvinner.
 
Hun står nå i fare for å miste sin advokatlisens og bli sendt i fengsel for brudd på artikkel 301 i den tyrkiske straffeloven, som gjelder «ærekrenkelse av nasjonen Tyrkia».

Artikkel 301 - i strid med menneskerettighetene
Artikkel 301 i den tyrkiske straffeloven har lenge vært brukt av myndighetene for å begrense ytringsfriheten i landet. Den kriminaliserer alle som "ærekrenker nasjonen Tyrkia, staten og republikken Tyrkia, det tyrkiske parlamentet, Tyrkias regjering og alle institusjoner av staten". 

Den siste siktelsen
I en tale hun holdt på et åpent menneskererettighetsmøte i februar 2005 anklaget Eren Keskin den tyrkiske staten for å ha forårsaket at en 12 år gammel gutt ble drept.  I talen sa hun: "Staten er villig til å slakte et 12 år gammelt barn. Tyrkia må gjøre opp for seg. Tyrkias historie er en skitten historie". Eren Keskin benekter ikke at hun sa dette, men argumenterer med at hun legitimt kritiserte staten, og at hun var beskyttet av ytringsfriheten. 

Eren Keskin snakket om drapet på Ugur Kaymaz, en 12 år gammel gutt som sammen med sin far ble drept i en militæraksjon i november 2004. I 2014 erklærte Den europeiske menneskerettighetsdomstolen at dette var et brudd på artikkel 2 i den europeiske menneskererettighetskonvensjonen som gjelder retten til liv. 

Etter flere runder i retten er Eren Keskin idømt 10 måneders fengsel, det er to måneder lavere enn straffen hun først ble idømt. Retten unnlot å redusere dommen til en bot, da de mente at det ikke fantes "tilstrekkelig tro på at hun ikke ville gjøre lignende forbrytelser igjen, basert på hennes karakter og tidligere siktelser". I desember 2014 anket hun dommen til Høyesterett, hvor saken ennå ikke er ferdigbehandlet. 

Amnesty International krever at :
  • Høyesterett omgjør dommen mot Eren Keskin, og at hun kan fortsette sitt menneskerettighetsarbeid uten å bli straffet for å bruke sin ytringsfrihet.
  • Tyrkiske myndigheter opphever Artikkel 301 og andre artikler i straffeloven og anti-terrorlover som urettferdig begrenser retten til ytringsfrihet.
Signaturene sendes til justisministeren i Tyrkia, Bekir Bozdag.

Det DU kan gjøre:
  • Signer aksjonen!
  • Hjelp oss å spre saken - Del aksjonen på Facebook og på Twitter
  • Skriv ut underskriftlisten og ta den med på jobben eller på skolen


FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN ER BRUTT I DENNE SAKEN:
  • Artikkel 19: Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser

Oppdateringer

24.03.2017
Vi avslutter nå aksjonen for Eren Keskin. Amnesty har gitt uttrykk for sine krav til myndighetene i landet, og vil fortsette å følge saken hennes tett. Eventuelle utviklinger i saken vil bli oppdatert her. Tusen takk til alle som har signert! Det er fortsatt mulig å sende solidaritetsbrev til Eren Keskin (se mer informasjon lenger ned på siden).

20.12.2016
I et videointervju forteller Eren Keskin om menneskerettighetssituasjonen i Tyrkia og hva støtten hun får fra Amnesty betyr for henne. Se intervjuet her.

15.12.2016
I dag har vi sendt 24164 signaturer til justisministeren i Tyrkia. Så langt har 29916 personer signert aksjonen. Tusen takk til alle som engasjerer seg!

Siden i sommer har alle besøkende på Nobel Fredssenteret hatt muligheten til å signere appellkort blant annet for Eren Keskin. Hittil har vi fått 2500 kort fra Fredssenteret gjeldende aksjonen for Eren Keskin. Disse vil bli sendt videre til den tyrkiske justisministeren.

01.12.2016
I dag har vi sendt av gårde de første 3200 signaturene. Tusen takk til alle som signerer for Eren Keskin. 


11.10.2016
I dag har vi sendt solidaritetskort direkte til Eren Keskin. Kortene er skrevet av aktivister i Tromsø. Tusen takk!

29.08.2016
Etter politiransakelsen av Erens bolig den 16. august meldte hun seg frivillig til påtalemyndighetene for å avgi sin forklaring. Aktor ba om varetektsfengsling av Eren basert på anklager om «medlemskap i en terrorist organisasjon» og forsøk på å «splitte nasjonens enhet». Retten avviste spørsmålet om varetektsfengsling. Eren ble løslatt med krav om at hun rapporterer til den lokale politistasjonen hver uke. Hun har blitt fratatt passet og fått forbud mot å reise ut av Tyrkia. Dersom hun blir dømt for de fremlagte anklagene risikerer hun en livstidsdom.

26.08.2016
Den 16. august, mens Eren var bortreist, ble hjemmet hennes ransaket av politiet. Erens advokat frykter at det kan ha blitt utstedt en ordre om varetektsfengsling. Hverken Eren eller hennes advokat har fått dette bekreftet.  

Samme dag ble avisen Özgür Gündem, der Eren tidligere var sjefsredaktør, raidet av politiet og midlertidig stengt. Stengingen ble begrunnet med at avisen formidler propaganda for PKK. Tre av avisens journalister er satt i varetekt anklaget for terrorisme.

 

Bakgrunn

BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
Print ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skolen!


Du kan sende solidaritetsbrev til Eren Keskin:

Skriv til henne på tyrkisk eller engelsk.

Adressen hennes er:

Ms Eren Keskin
Kuloğlu mah.
Turnacıbaşı Sok. 
Fikret Tuner İşhanı No: 39 Kat.2 
Beyoğlu/İstanbul
Turkey

Forslag til tekst på tyrkisk:

Sevgili Eren Keskin,

İfade özgürlüğünüzün defalarca adil olmayan yargılamalarla ihlal edilmesini kınıyor, size olan desteğimi belirtmek istiyorum. Şiddet içermeyen düşüncelerin ifadesi suç değildir. TCK’nın 301. Maddesinin kaldırılması ve sadece düşüncelerinizi ifade ettiğiniz için cezaevine gönderilmenizi engellemek için kampanyaya katılmaya devam edeceğim.

Sonsuz desteğimle


Forslag til tekst på engelsk:

Dear Eren Keskin,

I wish to express our solidarity with you in defence of your right to freedom of expression, which has been violated in numerous and repeated prosecutions. Expressing non violent opinions is not a crime. I/we will continue to campaign for the repeal of Article 301 and to ensure that you are not imprisoned for simply saying what you think.

Yours in solidarity

Eren Keskin har bursdag 24. mai - send henne gjerne en bursdagshilsen!

Forslag til bursdagshilsen på tyrkisk:

Sevgili Eren Keskin,
Doğum gününüz kutlu olsun. 
Yanınızdayım.


Forslag til bursdagshilsen på engelsk:

Dear Eren Keskin,
Happy birthday.
I stand with you.

 
Minister of Justice

Bekir Bozdağ

Ministry of Justice

Adalet Bakanlığı

06659 Ankara

TurkeyTwitter: @bybekirbozdag

 
ozelkalem@adalet.gov.tr

 
Dear Minister,
 
Prominent lawyer and human rights defender Eren Keskin is currently appealing a conviction under Article 301 of the Turkish Penal Code for a speech she made at a public meeting on human rights in the Çerkezköy district of Tekirdağ province, in western Turkey on the 20th February 2005. From her speech, the indictment cites the following passage: “The state is capable of slaughtering a 12-year-old child. That is the savage framework of the state. Turkey has got to account for it. Turkey’s history is a dirty history.”
 
Eren Keskin was referring to the killing of Uğur Kaymaz, a 12-year-old boy and his father Ahmet Kaymaz during an army operation on the 21st November 2004 in Kızıltepe district of the eastern province of Mardin, Turkey. In February 2014, the European Court of Human Rights (ECtHR) found that there had been violation of Article 2 of the European Convention on Human Rights (ECHR): Right to life, in this case.
 
Eren Keskin does not deny that she used these words but argues that she was expressing legitimate criticism of the state, protected by her right to freedom of expression.
 
On 11 December 2014, the Çerkezköy court issued its reasoned judgment to convict Eren Keskin and sentence her to one year in prison, reduced to 10 months. The court ruled not to suspend the sentence or commute it to a fine on the basis of the “defendant’s character, insufficient belief in the fact that she would not commit the offence again and her past convictions”.
 
Eren Keskin has appealed the conviction, which is currently pending at the Supreme Court of Appeals.
 
Amnesty International considers Eren Keskin’s conviction under Article 301 to violate her right to freedom of expression. Should Eren Keskin be imprisoned, she would be considered a prisoner of conscience.
 
Amnesty International believes that Article 301, even in its amended form, represents an unfair restriction of the right to freedom of expression and should therefore be abolished.
 
If Eren Keskin’s conviction is confirmed at the Supreme Court of Appeals and that she is imprisoned, Amnesty International will declare her a prisoner of conscience.
 
Yours sincerely