Bilde
AKSJON

Thailand: Advokat risikerer 15 års fengsel

Aksjonen er avsluttet

Del    
Krev at thailandske myndigheter dropper siktelsen mot menneskerettighetsadvokat Sirikan Charoensiri, som kun har gjort jobben sin. 
Publisert: 25. Apr 2017, kl. 11:29 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Sirikan Charoensiri – også kalt June – er en ledende thailandsk menneskerettighetsaktivist og advokat. Hun kan få opptil 15 års fengsel hvis hun blir offisielt tiltalt for "oppvigleri" og deltagelse i "ulovlige demonstrasjoner". Årsaken: Hun har engasjert seg for fengslede studenter som hadde deltatt i fredelige demonstrasjoner.

Dette er saken:
I juni 2015 fulgte June en gruppe studenter fra demokratibevegelsen The New Democracy Movement (NDM) i flere fredelige demonstrasjoner i Bangkok. June overvåket behandlingen studentene fikk av politiet og ville være tilgjengelig i tilfelle studentene trengte juridisk hjelp. Politiet og militæret hadde flere ganger brukt overdreven makt overfor studentene. Politiet hadde også gitt ordre om å arrestere studentene under en fredelig demonstrasjon en måned tidligere. Studentene anmeldte politiet for unødvendig maktbruk.

Studenter arrestert
Den 26. juni samme år ble fjorten av studentene arrestert og fremstilt for en militær domstol. De ble anklaget for oppvigleri og brudd på forbudet mot politiske sammenkomster. I Thailand er det forbudt med politiske sammenkomster med mer enn fire personer. Myndighetene bruker denne bestemmelsen regelmessig for å kneble politiske motstandere.

June representerer studentene
June engasjerte seg umiddelbart for de fengslede studentene. Samme kveld studentene ble arrestert, ble hun stoppet av politiet. De ba om å få ransake bilen hennes for å undersøke om hun oppbevarte ting for studentene der. Politiet hadde ikke ransakingsordre. June sa derfor nei til ransakingen. Politiet konfiskerte bilen og ransaket dagen etter da de hadde fått ransakingsordre. June mente at bilen var ulovlig konfiskert og anmeldte saken.

Anklager mot June
I februar 2016 opprettet politiet en etterforskningssak mot June.  De mente hun hadde brutt straffeloven ved å «holde tilbake bevis» og «nekte å samarbeide med politiet». Politiet etterforsket henne også fordi de mente hun hadde kommet med falske anklager mot dem. Politiet anklaget henne senere for de samme lovbruddene som studentene: ”oppvigleri” og deltagelse i ”ulovlige demonstrasjoner”.

Kan få 15 års fengsel
Nå risikerer hun altså opptil 15 års fengsel hvis hun blir offisielt tiltalt. Hun risikerer også en urettferdig rettssak for en militær domstol. Amnesty er alltid imot sivile saker i militære domstoler. Det bryter med prinsippet om en rettferdig rettssak.

Knebling av kritiske røster
Trakasseringen av June føyer seg inn i en større trend der militærjuntaen slår ned på sivilsamfunnet. Dette er en måte å stilne kritiske røster. Selv om de bare bruker ytrings- og forsamlingsretten, blir mange aktivister og menneskerettighetsforsvarere tiltalt for lovbrudd. Dette gjør at mange sensurerer seg selv.
 
Amnestys krever at:
  • Myndighetene i Thailand umiddelbart, og uten betingelser, dropper siktelsen mot Sirikan Charoensiri. Etterforskningen av henne må stanses.
  • Myndighetene i Thailand sørger for at Sirikan Charoensiri og andre advokater i Thailand får frihet til å forsvare sine klienter uten frykt for straffeforfølgelse eller andre former for represalier.
  • Myndighetene sikrer at menneskerettighetsforkjempere som er stilt for retten får en rettferdig rettssak, og at myndighetene slutter å føre sivile saker for militære domstoler.
  • Myndighetene respekterer og beskytter retten til ytrings- og forsamlingsfrihet. De må stanse alle forsøk på å tvinge meningsmotstandere til taushet
Det DU kan gjøre:
  • Signer aksjonen!
  • Del aksjonen på sosiale medier og oppfordre venner og bekjente til å skrive under!
  • Skriv ut underskriftslisten og hjelp oss med å samle underskrifter!
Amnesty sender signaturene til lederen for politimyndighetene i Bangkok med kopi til Thailands ambassadør til Oslo.


FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN BLIR BRUTT I DENNE SAKEN:
  • Artikkel 10. - Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres. 
  • Artikkel 19. - Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. (...)
  • Artikkel 20.1.- Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner. 

Oppdateringer

08.12.2017
Vi avslutter nå underskriftsaksjonen for Sirikan Charoensiri. Hun har fortsatt ikke blitt offisielt tiltalt, men Amnesty følger saken videre. Ved en eventuell utvikling i saken vil dette bli oppdatert her. Tusen takk til alle som har signert!

18.05.2017
I dag har vi sendt 14 744 signaturer til øverste leder for politiet i Bangkok med kopi til Thailands ambassadør til Oslo. Tusen takk til alle som har signert!

Bakgrunn

Konsekvenser av militærkuppet
Thailandsk politikk har vært dominert av spenningen mellom hæren, den folkevalgte regjeringen og kongen. Siden 1930-tallet har hæren avsatt folkevalgte regjeringer 12 ganger under påskudd av å beskytte
monarkiet.

Etter et militærkupp 22. mai 2014 annullerte militærjuntaen grunnloven og opprettet et Nasjonalt råd for fred og orden for å styre landet. I dagene som fulgte kuppet ble over 300 politikere, aktivister, journalister, akademikere og intellektuelle tatt inn til avhør eller arrestert. Det ble også innført streng mediesensur.

Etter militærkuppet har myndighetene vedtatt lover og ordre som forbyr utøvelse av en rekke sentrale menneskerettigheter, Blant annet et forbud mot politiske samlinger av fire eller flere personer. Militæret har dessuten fått fullmakt til å utøve vilkårlige arrestasjoner og varetektsfengsle uten siktelse eller dom. Sivile stilles for militær domstol i saker som gjelder brudd på militærordre eller «nasjonal sikkerhet».

I september 2016 besluttet militærregimet at sivile ikke lenger skal kunne stilles for en militærdomstol, men dette gjelder kun for nye lovbrudd. Hundrevis av sivile, inkludert June, står derfor fortsatt i fare å få sine saker behandlet i militærdomstolene.

BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
​Print ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skolen!

Commissioner General Chakthip Chaijinda

Royal Thai Police Headquarters

Rama 1 Road

Pathumwan

Bangkok, 10330

Thailand 
Dear Commissioner General,

I am writing to you to express my deep concern regarding the situation of Ms. Sirikan Charoensiri, a lawyer and documentation specialist at Thai Lawyers for Human Rights (TLHR). Ms. Sirikan Charoensiri faces an unfair trial in a military court after providing legal assistance to activists from the New Democracy Movement (NDM) in conjunction with a peaceful assembly calling for democracy in Bangkok on 25 June 2015. If convicted Ms. Sirikan Charoensiri could face up to fifteen years’ imprisonment. 

On 22 October 2016 Sirikan Charoensiri was charged with sedition under Article 116 of the Penal Code, and “illegal political assembly” in violation of Article 12 of the Head of National Council for Peace and Order (NCPO) order no. 3/2015, criminalizing any gatherings of five or more persons for political purposes. 

Sirikan Charoensiri already faces charges filed in May 2016 for “failure to comply with official orders” and “concealing evidence”. These charges relate to her refusal to consent to police requests to carry out a warrantless search of her car, following the detention of her clients for their peaceful assembly calling for democracy in Bangkok on 25 June 2015. She has also been accused of filing a false report to the police because she made a legal complaint of misconduct against the officials who had subsequently impounded her car.

I appeal to the Thai authorities to immediately drop all proceedings against human rights lawyer Sirikan Charoensiri, including the specious accusation of sedition.

Furthermore, I urge the authorities to ensure that Sirikan Charoensiri and other lawyers are able to carry out their professional duties to defend the human rights of their clients without being targeted with intimidation or judicial harassment.

Thank you for your attention to this serious matter.

Sincerely,