Bilde
AKSJON

Sudan: Tobarnsmor dømt til pisking og dødsstraff

Aksjonen er avsluttet

Del    
OPPDATERING 21.06.2014: Meriam er løslatt, etter at en ankedomstol fant henne ikke skyldig for "frafall fra Islam" og heller ikke skyldig for utroskap. 
Publisert: 15. Mai 2014, kl. 09:13 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Dette er saken:
Meriam Yehya Ibrahim er en 27 år gammel kristen kvinne fra Sudan. Hun ble dømt for "utroskap" og "frafall fra Islam" i en rett i Khartoum 15. mai. Ved fengsling var Meriam 8 måneder på vei med sitt andre barn og fikk tre dager på seg til å frasi seg sin kristne tro. Dommen falt på dødsstraff og hundre piskeslag.
Hun sitter nå i forvaring sammen med sin snart to år gamle sønn og en nyfødt jente som kom til verden tirsdag 27. mai. Meriam er en samvittighetsfange fengslet utelukkende på grunn av sin kristne tro.
Meriam ble arrestert og siktet for utroskap i august 2013 etter at et familiemedlem mente at hun begikk utroskap ved å være gift med en kristen sørsudansk mann. I følge Shari'a, som praktiseres i Sudan, har ikke en muslimsk kvinne lov til å gifte seg med en ikke-muslimsk mann. Et slikt ekteskap blir sett på som utroskap. Retten la til frafallenhet i siktelsen i februar 2014, da Meriam presiserte at hun var kristen og ikke muslim. Ifølge Meriam selv ble hun oppdratt etter morens religion, ortodoks kristendom, da hennes muslimske far ikke var tilstede i barndommen hennes.
Siktelsen bryter med internasjonal rett
Å anse utroskap og frafallenhet som kriminelt er i strid med internasjonal menneskerettighetslov - inkludert den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter - som Sudan har sluttet seg til. Kriminalisering av utroskap bryter retten til ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og er diskriminerende mot kvinner. Kriminalisering av frafallenhet er uforenlig med retten til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet.
Meriam er dømt til dødsstraff under sudansk straffelovs paragraf 126 og 100 piskeslag for utroskap etter paragraf 146. Pisking som straff bryter med det absolutte forbud mot tortur og annen mishandling under internasjonal menneskerettighetslov. Amnesty International anser dødsstraff for å være grusom, umenneskelig og nedverdigende, og et brudd på retten til liv. Amnesty er mot bruken av dødsstraff i alle tilfeller og uten unntak, uansett lovbrudd.
Amnesty International krever at:
  • Myndighetene i Sudan løslater Meriam Yehya Ibrahim umiddelbart og ubetinget da hun er en samvittighetsfange fengslet utelukkende på grunn av sin religiøse tro og identitet.
  • Myndighetene i Sudan opphever paragrafene 126 og 146 som kriminaliserer henholdsvis frafall og utroskap, fordi dette strider imot Sudans forpliktelser under internasjonal menneskerettighetslov.
  • Myndighetene avskaffer straff som pisking og dødsstraff.
Det DU kan gjøre:
  • Signér aksjonen!
  • Skriv et brev eller postkort til Meriam! Se mer informasjon til høyre i aksjonen.
  • Del aksjonen i sosiale medier som Facebook og Twitter!
  • Skriv ut underskriftslisten og heng den opp på skolen eller på jobben!
Signaturene sendes til justisministeren i Sudan 24. juni.


Bli med å samle underskrifter!
Print ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skolen!


SKRIV ET BREV TIL MERIAM!
Nå kan du skrive et personlig brev eller på postkort til Meriam.
Forslag til tekst:

Dear Meriam,
You are not alone! I am thinking of you and send you my best wishes.
(name)


NB: Unngå politiske og religiøse budskap i brevet/postkortet, da dette kan virke kontraproduktivt og skape problemer for Meriam.

Send brevet til:
Amnesty International v/kampanjeavdelingen
P.O. Box 702 Sentrum
N - 0106 Oslo
Norge

OPPDATERINGER:

25.07.2014

Meriam er fri! Etter å ha blitt anholdt på Karthoum flyplass i slutten av juni har endelig Meriam og familien hennes fått reise ut av Sudan. De oppholder seg nå i Italia. Tusen takk til alle som har engasjert seg i Meriams sak.


26.06.2014

Meriam er løslatt! En ankedomstol fant Meriam ikke skyldig verken i utroskap eller "frafall fra Islam".


03.06.2014
Tross rykter om at Meriam har blitt løslatt har Amnesty ikke fått informasjon som bekrefter dette. Hun sitter forsatt i forvaring sammen med de to små barna hennes. Amnesty International fortsetter å jobbe for rettferdighet for Meriam til hun er løslatt og dommen er omgjort!

27.05.2014
Meriam har i dag født en jente, en måned før termin. Det er fortsatt uklart hvordan mor og barn har det da både advokaten og ektemannen hennes foreløpig nektes tilgang til fengselet. Jenta skal trolig ha blitt født på en enkel fengselsklinikk.

26.05.2014

John Peder Egenæs overrekker 71042 signaturer til Sudans ambassadør til Norge H E Nadia Mohamed Eisa Gofoun.26.05.2014
Amnesty på vei til møte med den sudanske ambassaden for å overlevere 71042 signaturer. Tusen takk til alle som har signert!

23.05.2014
Mer enn en halv million mennesker har signert Amnestys aksjon for å sette Meriam fri. Enkeltpersoner, FN, flere sudanse aktører, regjeringer og organisasjoner fra hele verden har fordømt dommen mot Meriam.

Meriam er fortsatt i fengsel med sin 20 måneder gamle sønn. Hun har lenker rundt bena, noe som er vanlig praksis for personer med dødsdom i Sudan. Hun har fortalt advokaten sin at lenkene er veldig tung, og gjør det vanskelig å bevege seg.

Advokatene har anket dommen til Bahri og Sharq Al Nil ankedomstol. Dersom anken ikke fører frem, vil advokatene anke dommen til den sudanske høyesterett og grunnlovsdomstol.

"Vi ønsker det faktum at en anke er innlevert velkommen, selv om Meriam aldri burde blitt anklaget eller dømt i første omgang. Amnesty International vil fortsette å jobbe for Meriam. Vi håper fortsatt at internasjonal og lokal støtte vil føre til at dommen frafalles" sier Manar Idriss, Amnesty Internationals etterforsker i Sudan.


22.05.2014
Amnesty har avtalt møte med den sudanske ambassaden den kommende uken. Tusen takk til alle som har signert hittil. Fortsett å dele Meriams aksjon med alle du kjenner så vi får overlevert så mange signaturer som mulig i møte med ambassaden!

19.05.2014
Amnesty har bedt om et møte med den sudanske ambassaden i Oslo og har også oppfordret utenriksminister Børge Brende om å ta tak i saken. Takk for all innsats og engasjement! Hjelp oss med å holde trykket oppe ved å dele saken med venner og familie!


BAKGRUNN:
Amnesty International har i mange år dokumentert mange tilfeller der mennesker er blitt dømt til pisking i Sudan. Ingen er blitt henrettet i Sudan for frafallenhet siden straffeloven ble endret i 1991, men mange har fått dommen omgjort etter å ha frasagt seg sin tro.

I 2013 ble det gjennomført 21 henrettelser i Sudan i følge Amnestys dødsstraffrapport fra 2013. Det ble rapportert om minst 29 dødsdommer, men Amnesty International frykter at tallet egentlig ligger på godt over 100. Sudanske myndigheter fortsetter å bruke dødsstraff for undertrykke politisk opposisjon. Myndighetene bruker siktelsen å "spre falske nyheter" for å gjøre opposisjonen taus.

Minister of Justice

Mohamed Bushara Dousa

Ministry of Justice

Sudan

Your Excellency,

I am writing to you to express my deep concern about the case of Meriam Yehya Ibrahim.

I urge the Sudanese authorities to ensure that Meriam is released immediately and unconditionally because she is a prisoner of conscience, convicted solely because of her religious beliefs and identity.

I also call on the authorities to repeal Articles 126 and 146 that criminalise apostasy and adultery respectively, in conformity with Sudan's obligations under international human rights law.

Finally, I call on the authorities to abolish the punishment of flogging and the death penalty.

I thank you for your consideration in this matter.

Sincerely,