Bilde
AKSJON

Saudi-Arabia: Dømt for menneskerettsarbeid

Aksjonen er avsluttet

Del    
Samvittighetsfangene Dr. Abdullah al-Hamid og Dr. Mohammad al-Qahtani er dømt til 10 og 11 års fengsel, blant annet for å ha startet en menneskerettighetsorganisasjon i Saudi Arabia. Krev at de løslates umiddelbart og betingelsesløst!Vi har opprettet en samlet aksjon for flere samvittighetsfanger fra Saudi-Arabia. Les mer her.
Publisert: 26. aug 2014, kl. 11:50 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
I oktober 2009 var Dr. Abdullah bin Hamid bin Ali al-Hamid og Dr. Mohammad bin Fahad bin Muflih al-Qahtani med på å opprette organisasjonen The Saudi Society for Political and Civil Rights (ACPRA). 

ACPRA har vært en av de mest aktive menneskerettighetsorganisasjonene i Saudi-Arabia. I tillegg til å dokumentere brudd på menneskerettighetene, har organisasjonen engasjert seg i sakene til mennesker som holdes fengslet uten tiltale eller rettergang, og hjulpet familiene deres å anmelde staten.

Den 9. mars 2013 ble al-Hamid og al-Qahtani dømt til henholdvis 10 og 11 års fengsel for tiltalepunkter knyttet til arbeidet sitt for menneskerettighetene.

De ble blant annet dømt for å "være ulydige mot kongen", "stille spørsmål ved integriteten til offisielle tjenestemenn", "ordensforstyrrelse ved å oppfordre til demonstrasjoner", "spre falsk informasjon til utenlandske grupper" og for å ha "dannet en ulisensiert organisasjon".

Retten beordret oppløsningen av ACPRA, konfiskering av eiendommen deres og nedleggelse av ACPRAs kontoer i sosiale medier. Al-Hamid og al-Qahtani anket i mai 2013, men dommene ble opprettholdt av en ankedomstol i januar 2014. 

Både al-Hamid og al-Qahtani befinner seg nå i al-Ha'ir fengselet i Riyadh, hvor de står i fare for å bli utsatt for tortur og annen mishandling. De to mennene har sultestreiket i protest mot de dårlige fengselsforholdene og Amnesty International er svært bekymret for helsen deres.

Den 5. mars forsøkte advokaten til al-Hamid og al-Qahtani å besøke dem i fengselet, men ble nektet adgang. 

Amnesty International krever:
 • At myndighetene løslater Dr. Abdullah bin Hamid bin Ali al-Hamid og Dr. Mohammed bin Fahad bin Mufhlih al Qahtani umiddelbart og betingelsesløst. De er begge samvittighetsfanger, fengslet for å ha brukt sin ytrings-, organisasjons- og forsamlingsfrihet. 
 • At al-Hamid og al-Qahtani ikke blir straffet for sultestreikene og at myndighetene sikrer at begge får den medisinske behandlingen de trenger. 
 • At al-Hamid og al-Qahtani umiddelbart får tilgang til familiene og advokatene sine. 
 • Myndighetene i Saudi-Arabia sikrer at begge mennene er beskyttet mot tortur og annen mishandling, i samsvar med internasjonale menneskerettighetsstandarder. 
Det DU kan gjøre:
 • Signér aksjonen
 • Del aksjonen på sosiale medier og oppfordre venner og bekjente til å signere aksjonen! Hver signatur teller!
 • Skriv ut underskriftslisten og ta den med på jobben eller på skolen!
 • Legg press på saudiarabiske myndigheter på twitter! Send en twittermelding til kronprinsen og forsvarsministeren (@HRHPSalman) og den saudiarabiske utenriksministeren (@KSAMOFA). 
   
Signaturene sendes til myndighetene i Saudi-Arabia. 


FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN ER BRUTT I DENNE SAKEN: 
 • Artikkel 10: Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres. 
 • Artikkel 19: Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser. 
 • Artikkel 20.1: Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner. 

Bakgrunn

BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
Print ut underskriftslisten nedenfor og ta den med på jobb eller skole! 


BLI MED PÅ TWITTER-AKSJON!
Hjelp oss med å legge press på saudiarabiske myndigheter. Send en twittermelding til kronprinsen og forsvarsministeren (@HRHPSalman) og den saudiarabiske utenriksministeren (@KSAMOFA).

Forslag til meldinger:
 • Setting up #acpra is not a crime, release @MFQahtani, @Abubelal_1951 immediately @acprahr @HRHPSalman @KSAMOF
   
 • @HRHPSalman @KSAMOFA Punish human rights violators not human rights defenders. Free @MFQahtani @Abubelal_1951 #acpra
   
 • @MFQahtani @Abubelal_1951 @acprahr are not criminals @HRHPSalman should release them immediately
BAKGRUNN
I de siste tre årene har saudiarabiske myndigheter intensivert undertrykkelsen av de som drister seg til å utøve sin rett til ytrings- og forsamlingsfrihet. Åtte av de totalt 13 ACPRA-medlemmene har åtte blitt arrestert og dømt til lange fengselsstraffer, mens de resterende fem har vært under avhør eller blitt trakassert. I løpet av denne perioden har også andre menneskerettighetsforkjempere måtte lide for myndighetenes undertrykkelse, i form av urettferdige rettssaker og vilkårlige straffer som blant annet ileggelse av reiseforbud.

I lys av myndighetenes forfølgelse, har saudiarabiske aktivister fortalt Amnesty International at enhver form for internasjonal støtte er ekstremt viktig og verdsatt. Det er spesielt viktig at det kastes lys over forfølgelsen av menneskerettighetsforkjempere og å sørge for at disse ikke blir glemt i saudiarabiske fengsler. 
King and Prime Minister

King Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud

The Custodian of the two Holy Mosques

Office of His Majesty the King

Royal Court, Riyadh

Kingdom of Saudi Arabia
Your Majesty,

I am calling on you to release Dr Mohammad al-Qahtani and Dr Abdullah al-Hamid immediately and unconditionally as they are being held solely for the peaceful exercise of their rights to freedom of expression and assembly.

I am calling on you to quash their conviction and prison sentence and drop all charges against them.

Furthermore, I am urging you to ensure that Dr Mohammed al-Qahtani and Dr Abdullah al-Hamid are protected from torture and other ill-treatment, and given immediate and regular access to their families, lawyers of their choice and any medical attention they may require.

I am calling on you to respect and protect the right to freedom of expression and association, including the right to establish a human rights organization.

Thank you for your attention to this serious matter.

Sincerely,